Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้า และการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชาดแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 11/2561

การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้า และการลำเลียงยาเสพติดบริเวณชาดแดนภาคเหนือ ครั้งที่ 11/2561

ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 220.00 KB]