Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและโครงการเสริมสร้างความรู้สู้ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและโครงการเสริมสร้างความรู้สู้ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561

เอกสารแนบ...

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ [ขนาดไฟล์ : 509.00 KB]