เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
ติดต่อเทศบาล
ประวัติเทศบาล
OTOP ชุมชนเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรองแก้ไข
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของ "ข่าวประชาสัมพันธ์" ซึ่งเป็นรายการ เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้คลิก "สร้างรายการ" ที่ด้านบน

 รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน

สร้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เปลี่ยนรูปผู้บริหารออกได้แล้ว ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การเอารัดเอาเปรียบของผู้ประมูล บขส.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การเอารัดเอาเปรียบของผู้ประมูล บขส.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โอนย้ายตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เรียน ผู้บริหารเทศบาลทุกท่านใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
การประชาสัมพันธ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาช้าง จ.ตราดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วิทยุสื่อสาร ขนาดเท่าบัตรเครดิตใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โอนย้านใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุญาติใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ตอนนี้สามารถเข้าได้ทั้ง2 web แล้วนะครับ linkกันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

   นายอรรถ  ปิ่นคำ  

      นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย

 

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล