เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

 กิจกรรมเดือนนี้

 

ศูนย์สาธิตการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ตามโครงการ"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"

ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลโซ่พิสัยเดินทางมาศึกษาดูงาน

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม 17  ตุลาคม 55

 

 ::: นายกเทศมนตรีของเรา :::

 

  

นายวิเชียร คงทัน

นายกเทศมนตรีโซ่พิสัย

 >>>> ปลัดเทศบาลของเรา<<<<

 

นางสาวสุทธิรา  โพธิสว่าง

ปลัดเทศบาล

 

Link ที่น่าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  Link ที่น่าสนใจ

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ::: ผู้ดูแลระบบ ::::

 

พรชัย  ตรีรัตน์

นายพรชัย  ตรีรัตน์

tassabansophisai@hotmail.com