ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ประวัติเทศบาล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรองแก้ไข
พิธีพลีกรรมเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จ.สมุทรสาครใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ณ.ลานหน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีรยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
22/4/2552 18:09 
เทศบาลตำบลนางบวช จัดโครงการบ้านเทิดไทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ ช่วยเพื่อนมนุษย์..... สู่กุศลอันยิ่งใหญ่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
22/4/2552 18:09 
งานเทศกาลสงกรานต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ ช่วยเพื่อนมนุษย์..... สู่กุศลอันยิ่งใหญ่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
22/4/2552 18:09 

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง
วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตั้งอยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 2 ตำบลยกกระบัตร อเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากเทศบาลตำบลหลักห้า ประมาณ 200 เมตร วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เป้นวัดเก่าแกมานานมาก รายละเอียด
 

 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในสมัยก่อนเป้นที่ราบลุ่ม มีป่าดงไผ่ และต้นเสือหมอบ ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบัน มีคลองธรรมชาติ เช่น คลองบางป่า คลองแพงพวย คลองสี่หมื่น คลองบางพัง คลองบางนกแขวกซึ่งแต่เดิมเป็นทางเกวียนและระแทะ (เกวียนสำหรับนั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่งเพื่อให้ไปได้เร็ว,เกวียนเล็กที่ใช้เทียมด้วยโค)        รายละเอียด

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

อบรมณ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
มหาวิทยาลัยสารคราม27/4/2552

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีนายพรชัย     ปุริวัฒน์

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130