เทศบาลเมืองท่าบ่อ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาล
กองการประปา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 เทศบาลเมืองท่าบ่อยินดีต้อนรับ

 ข่าวทั่วไป

 ตัวแสดง RSS

กำลังเรียกข้อมูล

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 เรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อเรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.ศพด. 3) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1)

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ประกาศรับสมัครสาวงามประเภทสอง  เพื่อเข้าร่วมการประกวด  นางฟ้าจำแลง  ประจำเทศบาลเมืองท่าบ่อ  ดูรายละเอียดจากเอกสารแนบ
8/11/2553 11:12
ขอเชิญเที่ยวงานเฉลิมพระเกียรติฯและงานประเพณีลอยกระทง  เทศบาลเมืองท่าบ่อ  ระหว่างวันที่  ๑๘-๒๒  พ.ย.  ๒๕๕๓ 
21/10/2553 9:30

เทศบาลเมืองท่าบ่อประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

21/10/2553 9:29
1 - 3 ถัดไป

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา


           นายสุรศักดิ์  โสตะวงศ์

            นายสุรศักดิ์  โสตะวงศ์

            นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
การจีดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  83  พรรษา  และสืบสานประวัติศาสตร์ 55  ปี เสด็จพระราชดำเนินเมืองท่าบ่อ ครบรอบ 115 ปี การจัดตั้งเมืองท่าบ่อ
 
เทศบาลเมืองท่าบ่อ  จัดทำโครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  พ.ศ.  ๑๔๔๓  โดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  โดยมรนายสุรศักดิ์  โสตะวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ  เป็นประธาน
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล
สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110