ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  
เทศบาลเมืองปทุมธานี > รูปภาพ > กองสาธารณสุข > วัคซีน1  

รูปภาพ: วัคซีน1
กองสาธารณสุข

ชื่อ

วัคซีน1 

แสดงตัวอย่าง

รูปภาพ 

ชื่อเรื่อง

 

ชนิดแฟ้ม

jpg 

ขนาดรูปภาพ

250 x 176 

วันที่ถ่ายรูป

 

คำอธิบาย

 

คำสำคัญ

 
สร้าง เมื่อ 8/6/2551 21:18  โดย เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 8/6/2551 21:18  โดย เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737