ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  
เทศบาลเมืองปทุมธานี > ตำแหน่งงานว่าง > รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน  

ตำแหน่งงานว่าง: รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน

ตำแหน่งงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน 

หัวข้อ

เนื้อความ

     ด้วยคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานของเทศบาลเมืองปทุมธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานของเทศบาล จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
 
- ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
     สายงานนักบริหารงานเทศบาล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ระดับ 8
      (นักบริหารงานเทศบาล 8)    จำนวน         1     แหน่ง
 
     รับสมัครตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม 2553 - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ  โดยส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี ชั้น 2 สำนักปลัดเทศบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-5737 หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊กที่นี่

หมดอายุ

9/11/2553 

สถานะ

ปิดรับสมัคร 

วันที่

6/10/2553 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 14/10/2553 15:50  โดย NMT\ptt-pathum 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 24/1/2554 16:15  โดย NMT\ptt-pathum 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737