ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองปทุมธานี
ประวัติเทศบาล
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น/แหล่งท่องเที่ยว
เอกสารของเทศบาล
เทศบัญญัติ
ติดต่อเทศบาล
ภาพกิจกรรม
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนอัตรากำลัง
งบประมาณ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
สถานธนานุบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
อื่นๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
เอกสารประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ติดต่อเทศบาล
การชำระภาษี
ภาษีบำรุงท้องที่/ป้าย/โรงเรือนและที่ดิน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลเมืองปทุมธานี จัดทำโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โรคอายุรกรรมและโรคกระดูก จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช มีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านยา มีบริการอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูโอไรด์ จากคณะทันตแพทย์ศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค. 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดหงษ์ปทุมาวาส  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
10/4/2557
เทศบาลเมืองปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 8 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
4/4/2557
เทศบาลเมืองปทุมธานี  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 เมษายน 2557 เริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
3/4/2557
1 - 3 ถัดไป

 ภาพกิจกรรม

ข่าวย่อตัวกรอง
ภาพงานวันวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองปทุมธานี และโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม 
3/3/2556

 โครงการเทศบาล

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ข่าวประชาสัมพันธ์ตัวกรอง
โครงการรณรงค์นำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/8/2551 16:31
โครงการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/6/2551 11:20

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
4/4/2557
3/4/2557
18/2/2557
6/2/2557
29/1/2557
23/1/2557
7/1/2557
11/10/2556
11/10/2556
10/10/2556
1 - 10 ถัดไป

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนเทพพัฒนา ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างหน้าโรงงานเทพพัฒนากระดาษ10/4/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนวัดหงษ์ปทุมาวาส ชุมชนบางปรอก และชุมชนประปาเก่าใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณศาลาวัดหงษ์ปทุมาวาส10/4/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนวัดโคกใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณศาลาวัดโคก24/2/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนร่วมจิตต์มุสลิมใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณมัสยิดร่วมจิตต์มุสลิม24/2/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนโสภาราม ชุมชนเทศสัมพันธ์ และชุมชนวัดฉางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างหน้าอฟฟฟิศริมน้ำ20/2/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2557 ชุมชนสมประสงค์และชุมชนสุขใจพัฒนาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างชุมชนสมประสงค์5/2/2557
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2556 ชุมชนปัญชลีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณสนามเด็กเล่นหมู่บ้านปัญชลี30/5/2556
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2556 ชุมชนพนาสนธิ์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างชุมชนพนาสนธิ์28/5/2556
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2556 ชุมชนสามเรือนถาวรใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างชุมชนสามเรือนถาวร23/5/2556
การจัดเวทีประชาคมเมืองสัญจร ประจำปี 2556 ชุมชนวัดฉางใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บริเวณที่ว่างริมแม่น้ำ21/5/2556
1 - 10 ถัดไป

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรี

 

นายไพบูลย์ หาญสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี

 ค่านิยมหลักจังหวัดปทุมธานี

 การเลือกตั้ง

สาระน่ารู้ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  สาระน่ารู้

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี เลขที่ 12 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร. 02-5816400-1 Fax 02-5815737