เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนชุมชนหน้าตลาด เมื่อวันที่ 21 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนชุมชนหลังวัดสุวรรณวิชัย วันที่ 20 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนชุมชนบ้านหัวควน เมื่อวันที่ 19 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอ วันที่ 18 พ.ย.57ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทำความสะอาดบริเวณเขตเทศบาลตำบลควนขนุน
ประชาสัมพันธ์ Facebook เทศบาลตำบลควนขนุน

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ประกวดหนูน้อยนพมาศ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน