เทศบาลตำบลควนขนุน
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองการประปา
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ภาพกิจกรรม

เนื้อความตัวกรอง
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลควนขนุนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
รางวัลชนะเลิศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 ได้แก่ เด็กหญิงปาวริศา ราชมนตรีใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลควนขนุน ออกบริการรับชำระภาษี
ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณเทวินทร์และคุณชาลี อินทรละมุล
ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
1 - 3 ถัดไป

 *** นายกเทศมนตรี ***

 

นายโชคดี  จิตต์รัตนพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลควนขนุน

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือกสิ่งที่แนบ24/12/2557
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสิ่งที่แนบ24/12/2557

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
ประกวดหนูน้อยนพมาศ
ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
 
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557
 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ตลาดเทศบาลตำบลควนขนุน
 
กิจกรรม 5 ส