ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลตะโหมด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลตะโหมด > ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง > โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง: โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก

ชื่อเรื่อง

โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  

หัวข้อข่าว

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   2 / 2555

โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด

ตามประกาศเทศบาลตำบลตะโหมด  ลงวันที่   21   เดือน   สิงหาคม   ..  2555

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

          เทศบาลตำบลตะโหมด  มีความประสงค์จะทำการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  สำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ จะต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ         เก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด ไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้         ซึ่งมีรายละเอียดของวัสดุการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

          ราคากลางของพัสดุในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน  138,600.- บาท
 
 

หน่วยงาน

กองคลัง 

วันที่

 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 21/8/2555 19:21  โดย เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 21/8/2555 19:21  โดย เทศบาลตำบลตะโหมด พัทลุง