ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เทศบาลตำบลตะโหมด

เทศบาลตำบลตะโหมด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลตะโหมด > เนื้อหาทั้งหมดของไซต์  

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติตำบลตะโหมด
โครงสร้างบริหารงาน
ประธานสภาเเละสมาชิก
พันธกิจ
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสน์และการพัฒนา
งบประมาณ
แผนการพัฒนาเทศบาล
การทำงานของเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม
กองช่าง
กองประปา
ตรวจสอบภายใน
อื่นๆ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
เพจนี้จะแสดงไลบรารี รายการ กระดานอภิปราย และแบบสำรวจทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ให้คลิกชื่อของไลบรารีหรือรายการเพื่อดูเนื้อหาของไลบรารีหรือรายการนั้น ถังรีไซเคิลจะมีรายการที่ถูกลบ เมื่อต้องการสร้างไลบรารีหรือรายการใหม่ ให้คลิก 'สร้าง'
มุมมอง: 
  ชื่อ คำอธิบาย รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

bank bank    0 7 ปีที่แล้ว
sadudee sadudee    0 7 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับเทศบาล เกี่ยวกับเทศบาล    2 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป    5 7 ปีที่แล้ว
โครงสร้างบริหาร โครงสร้างบริหาร    2 7 ปีที่แล้ว
งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย    3 6 ปีที่แล้ว
ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน ที่รวมรูปของไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บรูปที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน  0 7 ปีที่แล้ว
บริการประชาชน บริการประชาชน    1 7 ปีที่แล้ว
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    5 7 ปีที่แล้ว
ผ้าไหมไทย ผ้าไหมไทย    7 7 ปีที่แล้ว
แผนการพัฒนาเทศบาล แผนการพัฒนาเทศบาล    3 17 เดือนที่แล้ว
เพจ เพจ  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บเพจที่สร้างขึ้นในไซต์นี้  0 7 ปีที่แล้ว
แม่แบบฟอร์ม แม่แบบฟอร์ม  ไลบรารีนี้มีแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลซึ่งถูกเปิดใช้งานไปยังไซต์คอลเลกชันนี้  0 7 ปีที่แล้ว
รูป รูป  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บรูปที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  314 3 เดือนที่แล้ว
สาส์นจากนายกเทศบาล สาส์นจากนายกเทศบาล    3 7 ปีที่แล้ว
เอกสาร เอกสาร  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บเอกสารที่ถูกใช้บนเพจในไซต์นี้  0 7 ปีที่แล้ว
เอกสารของไซต์คอลเลกชัน เอกสารของไซต์คอลเลกชัน  ไลบรารีระบบถูกสร้างโดยคุณลักษณะ 'ทรัพยากรในการประกาศ' เพื่อเก็บเอกสารที่ใช้ตลอดทั้งไซต์คอลเลกชัน  0 7 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด เอกสารดาวน์โหลด    120 3 เดือนที่แล้ว
เอกสารที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ใช้ร่วมกัน  ใช้เอกสารร่วมกับทีมด้วยการเพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสารนี้  3 7 ปีที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

รูปภาพ รูปภาพ    160 6 ปีที่แล้ว

  รายการ

Internal Audit Internal Audit    0 6 ปีที่แล้ว
OTOP จุดเด่นผ้าไหมไทย OTOP จุดเด่นผ้าไหมไทย    0 7 ปีที่แล้ว
OTOP ติดต่อผู้ผลิตผ้าไหมไทย OTOP ติดต่อผู้ผลิตผ้าไหมไทย    1 7 ปีที่แล้ว
OTOP ประวัติผ้าไหมไทย OTOP ประวัติผ้าไหมไทย    1 7 ปีที่แล้ว
OTOP วิธีการผลิตผ้าไหมไทย OTOP วิธีการผลิตผ้าไหมไทย    0 7 ปีที่แล้ว
paret paret    0 7 ปีที่แล้ว
prapa prapa    0 6 ปีที่แล้ว
recycle recycle    0 7 ปีที่แล้ว
sport sport    0 6 ปีที่แล้ว
tamotenvi tamotenvi    0 6 ปีที่แล้ว
กอง กอง    1 7 ปีที่แล้ว
กองการศึกษา กองการศึกษา    0 7 ปีที่แล้ว
กองคลัง กองคลัง    0 7 ปีที่แล้ว
กองช่าง กองช่าง    0 7 ปีที่แล้ว
กองประปา กองประปา    0 7 ปีที่แล้ว
กองสาธารณะสุขเเละสิ่งเเวดล้อม กองสาธารณะสุขเเละสิ่งเเวดล้อม    0 7 ปีที่แล้ว
การเชื่อมโยง การเชื่อมโยง  ใช้รายการการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่สมาชิกของทีมของคุณอาจจะพบว่าน่าสนใจหรือมีประโยชน์  2 7 ปีที่แล้ว
ข้อความประกาศ ข้อความประกาศ  ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  2 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลขององค์กรที่ท่านสังกัด ข้อมูลขององค์กรที่ท่านสังกัด    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง ข้อมูลด้านการเงินการคลัง    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสังคม ข้อมูลด้านสังคม    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านสาธารณสุข    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลด้านอื่นๆ ข้อมูลด้านอื่นๆ    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลประชากร ข้อมูลประชากร    0 7 ปีที่แล้ว
ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลสภาพทั่วไป    0 7 ปีที่แล้ว
ข่าวเกี่ยวกับ OTOP ข่าวเกี่ยวกับ OTOP    5 7 ปีที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์    78 3 เดือนที่แล้ว
ข่าวผลิตภัณฑ์ชุมชน ข่าวผลิตภัณฑ์ชุมชน    2 7 ปีที่แล้ว
โครงสร้างบริหารงาน โครงสร้างบริหารงาน    0 7 ปีที่แล้ว
งบประมาณ งบประมาณ    0 7 ปีที่แล้ว
งาน งาน  ใช้รายการงานเพื่อติดตามงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์  0 7 ปีที่แล้ว
งานเวิร์กโฟลว์ งานเวิร์กโฟลว์  ไลบรารีระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคุณลักษณะ 'การประกาศ' เพื่อเก็บงานเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นในไซต์นี้  0 7 ปีที่แล้ว
จุดเด่นจักสานผักตบชวา จุดเด่นจักสานผักตบชวา    0 7 ปีที่แล้ว
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน-จักสานผักตบชวา ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน-จักสานผักตบชวา    4 7 ปีที่แล้ว
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน-ผ้าไหม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชน-ผ้าไหม    4 7 ปีที่แล้ว
ติดต่อเทศบาล ติดต่อเทศบาล    1 7 ปีที่แล้ว
ติดต่อผู้ผลิตจักสานผักตบชวา ติดต่อผู้ผลิตจักสานผักตบชวา    0 7 ปีที่แล้ว
เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้  ข้อมูลในรายการนี้มี HTML หรือเนื้อหาข้อความที่สามารถแทรกลงในเว็บเพจได้ ถ้ารายการมีการเลือกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถูกแทรกลงในเว็บเพจเป็นการอ้างอิงแบบอ่านอย่างเดียว และเนื้อหาจะมีการปรับปรุงถ้ารายการถูกเปลี่ยนแปลง ถ้ารายการไม่มีการเลือกการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เนื้อหาจะถูกแทรกเป็นสำเนาในเว็บเพจ และจะไม่มีการปรับปรุงถ้ารายการถูกเปลี่ยนแปลงไป  0 7 ปีที่แล้ว
บทบาทและหน้าที่ บทบาทและหน้าที่    0 7 ปีที่แล้ว
ปฏิทิน ปฏิทิน  ใช้รายการปฏิทินเพื่อให้ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการประชุม วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  0 7 ปีที่แล้ว
ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล    9 6 ปีที่แล้ว
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง    70 4 เดือนที่แล้ว
ประธานสภา ประธานสภา    0 7 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพ งานประเพณีลอยกระทง ประมวลภาพ งานประเพณีลอยกระทง    0 7 ปีที่แล้ว
ประวัติความเป็นมาของจักสานผักตบชวา ประวัติความเป็นมาของจักสานผักตบชวา    0 7 ปีที่แล้ว
ประวัติเทศบาล ประวัติเทศบาล    0 7 ปีที่แล้ว
ปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้    0 7 ปีที่แล้ว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน    4 6 ปีที่แล้ว
แผนแม่บท 3 ปี แผนแม่บท 3 ปี    0 7 ปีที่แล้ว
พันธกิจ พันธกิจ    0 7 ปีที่แล้ว
ยุทธศาสน์และการพัฒนา ยุทธศาสน์และการพัฒนา    0 7 ปีที่แล้ว
รายงานเนื้อหาและโครงสร้าง รายงานเนื้อหาและโครงสร้าง  ใช้รายการรายงานเพื่อกำหนดแบบสอบถามที่ปรากฏในมุมมอง 'เครื่องมือเนื้อหาและโครงสร้าง' เอง  7 7 ปีที่แล้ว
วันเด็กเเห่งชาติ 2553 วันเด็กเเห่งชาติ 2553    0 7 ปีที่แล้ว
วิสัยทัศน์และนโยบาย วิสัยทัศน์และนโยบาย    0 7 ปีที่แล้ว
สภาพทั่วไป สภาพทั่วไป    0 7 ปีที่แล้ว
สาระน่ารู้ สาระน่ารู้    0 7 ปีที่แล้ว
สาส์นจากนายก สาส์นจากนายก    0 7 ปีที่แล้ว
สำนัก สำนัก    0 7 ปีที่แล้ว
สำนักปลัด สำนักปลัด    0 7 ปีที่แล้ว
อุปกรณ์และวิธีการผลิตจักสานผักตบชวา อุปกรณ์และวิธีการผลิตจักสานผักตบชวา    0 7 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

กระดานสนทนา กระดานสนทนา    56 4 เดือนที่แล้ว
การอภิปรายของทีม การอภิปรายของทีม  ใช้รายการอภิปรายกลุ่มเพื่อเก็บการอภิปรายในลักษณะกลุ่มข่าวที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ  1 7 ปีที่แล้ว

  แบบสำรวจ

การทำงานของเทศบาล การทำงานของเทศบาล    0 7 ปีที่แล้ว

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไซต์ Sharepoint Internal Audit  6 ปีที่แล้ว
ไซต์ Sharepoint สารจากนายกเทศมนตรี  7 ปีที่แล้ว

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0