เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แสงดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี
  
เริ่มค้นหา
 

รูปภาพ
เพิ่มทักษะทางวิชาการ
ล้างคูระบายน้ำ
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/55
ปั่นจักรยานถ่ำน้ำร้อน
ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
วันเทศบาล
ประชุมรับฟังปัญหาของชุมชนสวนส้มแป้น
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนวราราม (โคกย่านนาง)
วันลอยกระทง
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2556
5 ธันวา มหาราช
ร่วมปรึกษาหารือการจัดระเบียบจราจร
ถนนคนเดิน
โครงการจัดระเบียบจราจร
สมโภช ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ท่านพระครูรัตนกิจจานุกูล
23 ตุลาคม 2556
เอกสาร
สอบราคาจ้างเหมา
รายการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โทรศัพท์ภายใน
รับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ฝ่ายสภา
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 59
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แสงดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี

 รับรางวัล

 

 ประชาสัมพันธ์เทศบาล

                    ประกาศ  

 

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในไร่พัฒนา ซอย 2 - ทุ่งเหนียง ช่วงที่ 1เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ1/6/2559 15:49
สิ่งที่แนบประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลตำตำลท่ามะเดื่อพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ21/12/2558 15:35
สิ่งที่แนบประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ6/10/2558 13:43
สิ่งที่แนบเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถมที่สำหรับก่อสร้างอาคารโรงเรียนราชพฤกษ์เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ30/9/2558 5:07
สิ่งที่แนบสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกบ้านรักษ์ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ9/9/2558 17:50
สิ่งที่แนบสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย (ลู่วิ่งไฟฟ้ า) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุดเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ15/1/2558 8:46
สิ่งที่แนบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสนดี ซอย 13เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ24/4/2557 18:29
สิ่งที่แนบ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในไร่พัฒนา ซอย 1เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ24/4/2557 18:26
1 - 8 ถัดไป

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 VDO กิจกรรมของเทศบาล

 นายกเทศมนตรี

 

 

นายประพิณ  อักษรสว่าง
นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล