เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  
เริ่มค้นหา
 

รูปภาพ
เพิ่มทักษะทางวิชาการ
ล้างคูระบายน้ำ
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9/55
ปั่นจักรยานถ่ำน้ำร้อน
ชมรมจักยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
วันเทศบาล
ประชุมรับฟังปัญหาของชุมชนสวนส้มแป้น
ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนวราราม (โคกย่านนาง)
วันลอยกระทง
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ 2556
5 ธันวา มหาราช
ร่วมปรึกษาหารือการจัดระเบียบจราจร
ถนนคนเดิน
โครงการจัดระเบียบจราจร
สมโภช ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ท่านพระครูรัตนกิจจานุกูล
23 ตุลาคม 2556
เอกสาร
สอบราคาจ้างเหมา
รายการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โทรศัพท์ภายใน
รับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ฝ่ายสภา
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 56
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 รับรางวัล

 

 ประชาสัมพันธ์เทศบาล

                    ประกาศ  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2556 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ ม.ค.-ก.พ. 2556 2.ภาษีป้าย ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค. 2556 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย.2556 ติดต่อกองคลัง เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ ในวันและเวลาราชการ)

 เชิญชวนชำระภาษี

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบสอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย (ลู่วิ่งไฟฟ้ า) พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ชุดเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ15/1/2558 8:46
สิ่งที่แนบโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแสนดี ซอย 13เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ24/4/2557 18:29
สิ่งที่แนบ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนในไร่พัฒนา ซอย 1เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ24/4/2557 18:26
สิ่งที่แนบสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเพชรเกษม-หาดไข่เต่า ซอย 3เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ24/4/2557 18:21
สิ่งที่แนบเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ3/12/2556 14:03
สิ่งที่แนบสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ29/8/2556 8:36
สิ่งที่แนบเรื่อง สอบราคาซื้อชุดเวทีมวยแบบโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์เวที (มือสอง) จำนวน 1 ชุดเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ4/7/2556 9:51
สิ่งที่แนบเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างชุดเสาเหล็กติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเหล็กถักเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ4/7/2556 9:48
1 - 8 ถัดไป

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 VDO กิจกรรมของเทศบาล

 นายกเทศมนตรี

 

 

นายประพิณ  อักษรสว่าง
นายกเทศมนตรี

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล