ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลห้วยลาน
เกษตรพอเพียง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
งานกีฬา "ดอกคำใต้สัมพันธ์" ครั้งที่ 13
     เทศบาลตำบลห้วยลานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น "ดอกคำใต้สัมพันธ์" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่  8 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
17/2/2553 15:33
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน
เทศบาลตำบลห้วยลาน ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อลดภาวะโลกร้อน  เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่าของขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน
29/1/2553 12:07
โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายใหม๋ ชนิด A

เทศบาลตำบลห้วยลาน  ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่  ชนิด A : (H1N1)  ตามยุทธการ 4x4x4x4

29/1/2553 10:37

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีนายประพันธ์  สิงห์ชัย

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยาน

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

นายสมบัติ  อับดุลอารีย์

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยลาน

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

สาระน่ารู้ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  สาระน่ารู้

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ