เริ่มค้นหา
หน้าแรก-เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ > รูปภาพ > แอโรบิค  

รูปภาพ

เกี่ยวกับเทศบาล
หน้าแรก
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
พนักงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ
แผนพัฒนาเทศบาล
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
googledeleateresult
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ด้านการเงินการคลัง
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
 
  
มุมมอง: 
กล่องกาเครื่องหมายการเลือกขนาดรูปภาพ
IMG_3602.jpg
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\phi-watbotIMG_3602.jpg
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\phi-watbot<
IMG_3602
150 x 11322 KB
IMG_4339.jpg
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\phi-watbotIMG_4339.jpg
เช็คเอาท์ไปยัง: NMT\phi-watbot<
IMG_4339
150 x 11322 KB
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ม.1 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160 โทร.0-5536-1097 ต่อ 14