ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนาดี
บริการสังคม
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
  
เทศบาลตำบลนาดี > กฏเทศบัญญัติ  

กฏเทศบัญญัติ

Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ร่างเทศบัญญัติ.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255265 KB
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255255 KB
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมกิจการค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑1.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมกิจการค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๑1ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255291 KB
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/2552132 KB
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255275 KB
ร่างเทศบัญญัติ.การตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติ.การตั้งตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255271 KB
ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน ๒๕๕๑.pdf
ร่างเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน ๒๕๕๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
29/4/255281 KB
สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ถนนชมะนันทน์ จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร/โทรสาร.037-289086