เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2553  

ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2553

หัวข้อข่าว

เชิญร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2553 

รายละเอียดข่าว

      เทศบาลตำบลคลองวาฬ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทาสงพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ในวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 19.30 น. ณ พระอุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง  (เทศบาลตำบลคลองวาฬ มีดอกไม้ ธูป เทียน ไว้บริการ )

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา ประจำปี 2553

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลคลองวาฬ 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย

Pic1

 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 8/6/2553 13:39  โดย บัญชีระบบ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 15/7/2553 10:44  โดย เทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์