เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลคลองวาฬ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2555  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี ประจำปีการศึกษา 2555

หัวข้อข่าว

ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี  ประจำปีการศึกษา 2555 

รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองวาฬ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีการศึกษา 2555  โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ในวันและเวลาราชการ)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
1.สำเนาสูติบัตร                                                 จำนวน    2   ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็ก)                             จำนวน    2   ฉบับ
3.สำเนาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)            จำนวน    2   ฉบับ
   หริอ สำเนาบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล                  จำนวน    2   ฉบับ
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                          จำนวน   6    รูป

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจำปีการศึกษา 2555  

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลคลองวาฬ 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย

Pic1

 
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก อายุ 2-3 ขวบ ประจำปีการศึกษา 2555.pdf    
สร้าง เมื่อ 23/1/2555 11:03  โดย เทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 10/2/2555 14:45  โดย เทศบาลตำบลคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์