เทศบาลตำบลคลองวาฬ
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงาน
งบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
รายการ
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรม/ที่พัก
ร้านอาหาร
อื่นๆ
การับฟังความคิดเห็น
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ร้องเรียน
ตรวจสอบ E:mail
" สูงตระหง่านเขาคลองวาฬ เด่นตระการท่าเทียบเรือ ล้ำค่าเหลือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ สืบสานชีวิตชาวประมง " สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬ หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์. 0-3266-1376 โทรสาร. 0-3266-1819 E-mail : klongwanmun@hotmail.com , khlongwan.pkk@nmt.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ซอยชาวเรือ 3 ถึง ถนนประจวบ-หนองหินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนน คสล.พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ซอยชาวเรือ 3 ถึง ถนนประจวบ-หนองหิน ราคากลาง 581,000 บาท
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงิน 106,000 บาท
การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศเทศบาลตำบลคลองวาฬ "การประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน"
1 - 3 ถัดไป

กิจกรรม  กิจกรรม

ข่าวย่อตัวกรอง
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
โครงการเวทีผู้สูงอายุ ประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โครงการเวทีผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2557
รางวัล "อปท. การคลังยอดเยี่ยมแห่งปี 56"ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “อปท.การคลังยอดเยี่ยมแห่งปี 56” ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 - 3 ถัดไป

----นายกเทศมนตรี---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----นายกเทศมนตรี----

 

 

 

 

 

 

 

Web Design Factory

ปฏิทินกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรม

โครงการ Big Cleaning Day ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาลตำบลคลองวาฬ7/8/2557
การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ณ สนามโรงเรียนบ้านคลองวาฬ/สนามเปตองชั่วคราว วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง 2/8/2557
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ณ บริเวณหน้าอารยารีสอร์ท - วัดคลองวาฬ 12/7/2557
โครงการเวทีผู้สูงอายุ ประจำปี 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
อาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบลคลองวาฬ30/5/2557
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน 2557ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุม เทศบาลตำบลคลองวาฬ24/4/2557
1 - 5 ถัดไป

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล