ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
สถานที่ท่องที่ยว
โรงแรม / ที่พัก
ร้านขายของฝาก
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ > ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล > โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล: โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ส่งออกเหตุการณ์

ชื่อเรื่อง

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

สถานที่

วัดปากคลองปราณ 

วันที่a

13/4/2556 7:00 

เวลาสิ้นสุด

13/4/2556 12:00 

คำอธิบาย

เทศบาลตำบลปากน้ำปราณจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ในวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ บริเวณวัดปากคลองปราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนาธรรมประเพณีของไทย รวมทั้ง เป็นการจรรโลงรักษาไว้ซึ่งพิธีทางพุทธสาสนา และให้ผู้สูงอายุได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีของผู้สูงอายุ

ตลอดทั้งวัน

 

กิจวัตร

 

พื้นที่ทำงาน

วันที่

22/3/2556 
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 22/3/2556 14:27  โดย เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 22/3/2556 14:27  โดย เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์