เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองส่งเสริมการท่องเที่ย
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
กระทู้
ปฏิทินกิจกรรม
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์กำลังปรับปรุงข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล
คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก บ้านเช่า อาคารร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ แฟลต อาพาร์ตเม้นท์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และบริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมไปกับโรงเรือนนั้น ฯลฯ
19/7/2553 11:54
กิจกรรมงานวันเข้าพรรษา
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมงานวันเข้าพรรษา ในระหว่างวันที่ 21 - 27  กรกฎาคม พ.ศ. 2553
19/7/2553 11:28

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน ขนาด 1 ต้น)
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน ขนาด 1 ตัน ) จำนวน 1 คัน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์15/7/255320/7/2553 14:592/8/2553

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูลนายสุทธิชัย  เกตุรักษา

นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์

 Web Part สำหรับ XML ‭[2]‬


 Web Part สำหรับ XML ‭[3]‬

 Web Part สำหรับ XML ‭[1]‬

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 Web Part สำหรับ XML ‭[4]‬

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล