ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหงาว
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ของดีบ้านหงาว
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
ข่าวทางราชการ
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
อื่นๆ
กระดานอภิปราย
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
การจัดการความรู้ KM
รูปภาพ
รูปภาพทั้งหมด
สาระน่ารู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการขอรับข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี 
โดย NMT\ran-ngao
 10/7/2557 15:19
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว 
โดย NMT\ran-ngao
 10/7/2557 15:14
 
ป้ายประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในเทศบาลตำบลหงาว 
โดย NMT\ran-ngao
 24/6/2557 17:23
 
ประกาศเทศบาลหงาว 
โดย NMT\ran-ngao
 22/4/2557 14:22
 
ประกาศ 
โดย NMT\ran-ngao
 22/4/2557 12:37
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

ยินดีตอนรับสู่เทศบาลตำบลหงาว จังหวัดระนอง http://www.nmt.or.th/ranong/ngao

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบประกาศเทศบาลหงาวเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสุขา โรงคลุมอเนกประสงค์ (ลานอเนกประสงค์หอนาฬิกา)เทศบาลหงาว2/5/2557 15:41
สิ่งที่แนบประกาศเทศบาลหงาวเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา ซอยเจริญราษฏร์ - สุสาน ม.1 เทศบาลหงาว2/5/2557 15:39
สิ่งที่แนบประกาศเทศบาลเรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาซอยโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ซอยประชาพิทักษ์ฯ ซอยมีตรสัมพันธ์ ม.1 และม.2เทศบาลหงาว2/5/2557 15:38
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเทศบาลหงาว6/3/2557 13:21
สิ่งที่แนบประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อชุดรับสัญญาณกระจายเสียงไร้สาย (ลูกข่าย)เทศบาลตำบลหงาว31/7/2556 14:20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงคลุมอเนกประสงค์(ลานอเนกประสงค์หอนาฬิกา)เทศบาลตำบลหงาว25/9/2555 17:41
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลหงาว17/9/2555 15:46
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนไร้ฝุ่นเทศบาลตำบลหงาว23/8/2554 15:44

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล"

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

 

 

 

นายสัญญา  เกตุลิขิตกุล

นายกเทศมนตรีตำบลหงาว

 

 ปลัดเทศบาล

 

                                                                       

 

  

นายเฉลิมพร   ปิยณรงค์โรจน์

ปลัดเทศบาล

(นักบริหารงานเทศบาล  7)

 

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 ราคาน้ำมันวันนี้