เทศบาลเมืองบ้านฉาง
ชุมชนเข้มแข็ง
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตำบลเนินมะปราง ได้รับเกียรติจากรายการ “ ฮอลลิเดย์ เมนู ” ที่ออกอากาศทางเคเบิลทีวี MSS จังหวัดพิษณุโลก ได้ยกทีมงานมาถ่ายทำรายการ ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีเทศบาล โดยมีนายประจักร์ ทรัพย์สิน นายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ และเป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพฯ ตั้งแต่ การคัดเลือกวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนถึงการบรรจุหีบห่อเพื่อจำหน่าย

 

สืบสานประเพณี...ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๔๙ งาน To Be Number One เป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549 วันที่ 30 มิถุนายน 2549
พิธีทำบุญกลางบ้าน...ไหว้ศาลเจ้าพ่อแสนเมือง “กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2549” และ “กีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2549
หน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าอยู่ และหลังบ้านน่าดู” ตามโครงการบ้านปลอดยาเสพติด ประจำปี 2549 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์...ประจำปี 2549

กิจกรรมของเทศบาล - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กิจกรรมของเทศบาล

ตลาดสดเทศบาล ได้รับป้ายตลาดสดน่าซื้อ ประจำปี 2549 เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่ง นายประจักร์ ทรัพย์สิน นายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปรับป้ายตลาดสดน่าซื้อ เมื่อคราวประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัยในตลาด ปี 2549 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

การฝึกทบทวน...อปพร. ประจำปี 2549 ตามที่เทศบาลตำบลเนินมะปราง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2549 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน มีทั้ง อปพร. รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

อ่านต่อ

“หน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าอยู่ และหลังบ้านน่าดู” ตามโครงการบ้านปลอดยาเสพติด ประจำปี 2549 สรุปผลคะแนนออกมา ผู้ที่ชนะเลิศประเภทบ้านน่ามอง ได้แก่ บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 6 ชุมชนบ้านนาประชาสรรค์ เจ้าของบ้าน คือ ร.ต. แจง มีบุญ และประเภทคุ้มน่ามอง ได้แก่ คุ้มเทพรักษ์ ชุมชนลูกแสนเมือง

อ่านต่อ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ร่วมแรงร่วมใจกันให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ คือ นางลำไพ ประกอบมี หลาย ๆ คนอาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่า “ยายปุ๋ย” ก็จะถึงบางอ้อ กันเป็นแถว

อ่านต่อ

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่2/2549" ครั้งนี้เทศบาลตำบลเนินมะปราง จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว และก็เช่นเคยที่เทศบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน ที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และกองเชียร์ที่เชียร์กันจนสุดใจทุกชุมชน ซึ่งผลออกมาก็ได้รับถ้วยรางวัลกันทั่วหน้า...ใครแพ้ ใครชนะ เอาไว้แก้มือใหม่ในปีหน้านะ

อ่านต่อ

 

----นายกเทศมนตรี---- - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ----นายกเทศมนตรี----ชื่อนายกเทศมนตรีตำบล

วารสาร เทศบาลตำบลเนินมะปราง - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  วารสาร เทศบาลตำบลเนินมะปราง

 

 

Link ที่น่าสนใจ [2] - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ ‭[2]‬

Link ที่น่าสนใจ [1] - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  Link ที่น่าสนใจ ‭[1]‬

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม  ปฏิทินกิจกรรม

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550
อบรม อสม.ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550
แข่งขันเต็นแอโรบิคใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงเรียนวัดโพธิ์21/12/2550
แข่งขันวิ่งมาราธอนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เทศบาล21/12/2550

ข่าวจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล