เทศบาลตำบลขวาว
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลขวาว > โครงการเด่นเทศบาล  

โครงการเด่นเทศบาล

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns

 โครงการเด่นเทศบาล

 

  
มุมมอง: 
รายละเอียดตัวกรอง
เทศบาลตำบลขวาวเดินรณรงค์ยาเสพติด อปพร.ร่วมกับเทศบาลตำบลขวาว

 ผลการพัฒนาเทศบาล

 

ด้านการพัฒนาตัวกรองโครงการตัวกรอง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างตลิ่ง ทางเท้าและรางระบายน้ำ บริเวณศาลเจ้าปู่
฿1,286,600.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
฿404,400.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนผดุงวารีย์ 
฿1,066,000.00
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมภูไท 
฿3,999,888.00
ด้านเศรษฐกิจ
โครงการซื้อโคให้ชุมชน 
฿298,000.00
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
฿539,000.00
ด้านการพัฒนาสังคม
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
฿733,000.00
ด้านการบริหาร
โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติม อปพร.
฿224,500.00