เทศบาลตำบลหนองพอก
โครงการเด่นของเทศบาล
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
ภาพถ่ายทางอากาศ
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
 

แสดงรายการ
คำขวัญอำเภอหนองพอก
สินค้าและผลิตภัณท์OTOP
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองพอก
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 57
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-56
โครงการพัฒนาตามแผน3ปี 54-56
วีดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โลโก้เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สภานิติบัญญัติ/สท
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
บุคลากรเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
บริการด้านอื่นๆ
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ดาวโหลดโปรแกรม
แบบคำขอต่างๆ/เอกสารเผยแพร่
เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
website กองการประปา
ปกครองอำเภอหนองพอก
โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก
รร.หนองพอกวิทยา
รร.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
รร.เมืองหนองพอก
อบต.กกโพธิ์
อบต.รอบเมือง
อบต.บึงงาม
อบต.โคกสว่าง
อบต.ภูเขาทอง
อบต.ผาน้ำย้อย
อบต.หนองพอก
เทศบาลตำบลท่าสีดา
ติดต่อเทศบาล/ผู้ดูแลระบบ

 ++ประกาศ-ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองพอก++

กิจกรรมของเทศบาล___&lt;&lt;ดูกิจกรรมทั้งหมด - ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  กิจกรรมของเทศบาล___<<ดูกิจกรรมทั้งหมด

นายกเทศมนตรี ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือผู้ประกอบการตลาดสด เพื่อรับฟังถึงปัญหา และหาวิธีทางออกของปัญหาร่วมกัน 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 31/3/2559 14:53
 
ด.ต.ไพบูลย์ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ประชุมปรึกษาหารือ โครงการประจำปี 2559 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 31/3/2559 13:53
 
นายกเทศมนตรีฯ ปลัดฯ หัวหน้ากองฝ่ายงาน พาเจ้าหน้าที่พนักงานทุกกองฝ่ายงานร่วมมือกันพัฒนา บริเวณบึงหนองพอก 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 31/3/2559 13:43
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

ข่าวประชาสัมพันธ์___&lt;&lt;อ่านข่าวทั้งหมด  ข่าวประชาสัมพันธ์___<<อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวย่อตัวกรอง
31/3/2559 11:10
31/3/2559 11:03
18/2/2559 10:23
18/2/2559 10:14
3/12/2558 10:46
1 - 5 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง...&lt;&lt;อ่านทั้งหมด  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง...<<อ่านทั้งหมด

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
หัวข้อข่าวตัวกรอง
สิ่งที่แนบ17/5/2559 11:59
สิ่งที่แนบ29/2/2559 16:52
สิ่งที่แนบ23/2/2559 17:18
สิ่งที่แนบ
-ร่าง- ขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๑๐ บ้านประชาสามัคคี ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด >>อ่านรายละเอียด...
22/1/2559 13:18
สิ่งที่แนบ
ประกาศฯเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯจำนวน๔ โครงการ >>อ่านรายละเอียด
12/6/2555 9:31
1 - 5 ถัดไป

*คณะผู้บริหารเทศบาลฯ*

*หัวหน้าส่วนราชการ*

กระดานแสดงความคิดเห็นของประชาชน - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กระดานแสดงความคิดเห็นของประชาชน

 บุญบั้งไฟหนองพอกประจำปี๒๕๕๗

งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔ - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔

เพิ่มเติมประกาศและประชาสัมพันธ์ - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  เพิ่มเติมประกาศและประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ