เทศบาลตำบลหนองพอก
โครงการเด่นของเทศบาล
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
ภาพถ่ายทางอากาศ
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา
 

แสดงรายการ
คำขวัญอำเภอหนองพอก
สินค้าและผลิตภัณท์OTOP
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองพอก
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 57
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-56
โครงการพัฒนาตามแผน3ปี 54-56
วีดีทัศน์สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันฯ
หัวหน้าส่วนราชการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โลโก้เทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สภานิติบัญญัติ/สท
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
บุคลากรเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
บริการด้านอื่นๆ
พรบ./ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
ดาวโหลดโปรแกรม
แบบคำขอต่างๆ/เอกสารเผยแพร่
เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
website กองการประปา
ปกครองอำเภอหนองพอก
โรงพยาบาลอำเภอหนองพอก
รร.หนองพอกวิทยา
รร.หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์
รร.เมืองหนองพอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
อบจ.ร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
อบต.กกโพธิ์
อบต.รอบเมือง
อบต.บึงงาม
อบต.โคกสว่าง
อบต.ภูเขาทอง
อบต.ผาน้ำย้อย
อบต.หนองพอก
เทศบาลตำบลท่าสีดา
ติดต่อเทศบาล/ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมของเทศบาล___&lt;&lt;ดูกิจกรรมทั้งหมด - ใช้รายการข้อความประกาศเพื่อติดประกาศข้อความบนโฮมเพจของไซต์ของคุณ  กิจกรรมของเทศบาล___<<ดูกิจกรรมทั้งหมด

กำหนดการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗ 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 21/10/2557 14:57
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมวัยจิ๋ว รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองพอก 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 16/10/2557 14:39
 
เทศบาลตำบลหนองพอก ตรวจสารเสพติด 
โดย เทศบาลตำบลหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 17/9/2557 13:40
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

รวมคลิปวีดีโอหนองพอก - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  รวมคลิปวีดีโอหนองพอก

ข่าวประชาสัมพันธ์___&lt;&lt;อ่านข่าวทั้งหมด  ข่าวประชาสัมพันธ์___<<อ่านข่าวทั้งหมด

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ข่าวย่อตัวกรอง
สิ่งที่แนบ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผอ.กองสาธารณสุข๗ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่งผอ.กองสาธารณสุข๗
สิ่งที่แนบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลหนองพอก ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับสายงานบริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลหนองพอก
สิ่งที่แนบ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลตำบลหนองพอก ประจำปีพ.ศ.๒๕๕๘ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
<<
สิ่งที่แนบ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองพอก ๓ ปี พ.ศ๒๕๕๘-๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่๑ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
<<<
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองพอก ๓ ปี พ.ศ๒๕๕๘-๒๕๖๐ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
<<<
สิ่งที่แนบ
แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขกรณีสวัสดิการข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่น(อปท.) กรณีตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ดูสิ่งที่แนบ
สิ่งที่แนบ
แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท. ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
>>รายละเอียด
1 - 7 ถัดไป

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง...&lt;&lt;อ่านทั้งหมด  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง...<<อ่านทั้งหมด

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
หัวข้อข่าวตัวกรอง
สิ่งที่แนบ
ประกาศฯเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯจำนวน๔ โครงการ >>อ่านรายละเอียด
12/6/2555 9:31
สิ่งที่แนบ
ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาปรับปรังถนน คสล หมู่ที่๑๕  รายละเอียด
13/9/2554 10:11
สิ่งที่แนบ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองพอก  รายละเอียด....
3/8/2554 11:47
สิ่งที่แนบ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาลฯ  จำนวน  2  โครงการ รายละเอียด....
4/4/2554 12:00
สิ่งที่แนบ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กฯ(e-Aution)รายละเอียดเพิ่มเติม..
12/3/2553 12:00
สิ่งที่แนบ
ประมูลจ้างอุปกรณ์การออกกำลังกาย(e-Auction)รายละเอียดเพิ่มเติม..
12/3/2553 11:39

รายงานการประชุม....&lt;&lt;อ่านทั้งหมด  รายงานการประชุม....<<อ่านทั้งหมด

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองพอกครั้งที่๙ พ.ศ.๒๕๕๗.docรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองพอกครั้งที่๙ พ.ศ.๒๕๕๗16/10/2557
ครั้งที่๘พ.ศ.๒๕๕๗.pdfครั้งที่๘พ.ศ.๒๕๕๗11/9/2557
ครั้งที่๗พ.ศ.๒๕๕๗.pdfครั้งที่๗พ.ศ.๒๕๕๗11/9/2557
ครั้งที่๖พ.ศ.๒๕๕๗.docครั้งที่๖พ.ศ.๒๕๕๗11/9/2557
ครั้งที่๕พ.ศ.๒๕๕๗.pdfครั้งที่๕พ.ศ.๒๕๕๗11/9/2557
(รายการเพิ่มเติม...)

ข่าวงานราชการ - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  ข่าวงานราชการ

ดาบตำรวจไพบูลย์  สุทธิประภา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองพอก

*คณะผู้บริหารเทศบาลฯ*


*หัวหน้าส่วนราชการ*

กระดานสนทนาถาม-ตอบ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  กระดานสนทนาถาม-ตอบ

 

 

 บุญบั้งไฟหนองพอกประจำปี๒๕๕๗

งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔ - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  งานประเพณีวันลอยกระทงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔

เพิ่มเติมประกาศและประชาสัมพันธ์ - ใช้สำหรับ XML และการแปลง XSL ของ XML  เพิ่มเติมประกาศและประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  หนังสือราชการกรมส่งเสริมฯ