เทศบาลตำบลพนมไพร
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 51
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าวตัวกรอง

ประวัติวันลอยกระทง

ตำนานเล่าเรื่อง
ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

     
      
    เทศบาลตำบลพนมไพร  ถนนพนมไพร – อำเภอหนองฮี
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
0-4359-1221
12/10/2552 17:31
วิ่งเทิดพระเกียรติ ภูไทวาริชภูมิ ซูเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3
24 กุมภาพันธ์ 2551
ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการวิ่งออกกำลังกาย
กติกาการแข่งขัน
1. คณะกรรมการผู้ตัดสินยึดกติกาสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
2. การนับอายุให้นับ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิดและต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และระบุวัน เดือน ปีเกิดที่ชัดเจน
3. นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่งที่หน้าอกตรงกับกลุ่มอายุให้คณะกรรมการมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเส้นทางการแข่งขัน (ผ่านจุด Check Point )
4. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยและติดลำดับให้รายงานตัวภายใน 15 วินาที
กำหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551
03.30 น. รับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่งทุกระยะทาง
04.30 น. ปิดรับสมัครการวิ่งระยะทาง 24 ก.ม.
05.20 น. เช็คอินนักวิ่งระยะทาง 24 ก.ม.
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 24 ก.ม.
05.30 น. ปิดรับสมัครการวิ่งระยะทาง 10.5 และ 3 ก.ม.
05.40 น. เช็คอินนักวิ่งระยะทาง 10.5 และ 3 ก.ม.
05.45 น. พิธีเปิด
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 10.5 ก.ม.
06.10 น. ปล่อยตัวเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 3 ก.ม.
07.30 น. มอบรางวัล นักวิ่งระยะทาง 3 และ 10.5 ก.ม.
08.00 น. มอบถ้วยรางวัล / เงินรางวัล นักวิ่ง 24 ก.ม.
08.30 น. มอบถ้วยเกียรติยศนักวิ่ง VIP
09.30 น. ประธานกล่าวปิดงาน

การบริการ
1. ถ้ามาเป็นคณะ จัดหาบ้านพัก/ที่กางเต็นท์ ให้ฟรี (ติดต่อ 08-1954-7655 โดยตรง)
2. บริการรับฝากของในช่วงแข่งขัน ต้องรับคืนภายใน 09.00 น.
3. บริการจุดให้น้ำทุกระยะทาง 3 ก.ม.
4. บริการอาหารว่าง/น้ำดื่ม
5. บริการหน่วยปฐมพยาบาลที่จุดเริ่มต้น/เส้นชัย และตลอดเส้นทางการวิ่ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
- ศูนย์ประสานงานชมรมวิ่งภูไทวาริชภูมิ โทร. 0-4278-1032 , 0-4274-2656
Fax 0-4278-1317
- คุณอดิศร ใกล้ฝน โทร. 08-1954-7655
- คุณเศวตชัย วงศ์ภาคำ โทร. 08-7947-1537
- คุณแสงจันทร์ ใกล้ฝน โทร. 08-1872-8567

6/10/2552 16:06

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง"

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูลนายมนตรี  พันธโคตร
นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
 
 
 
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล