เทศบาลตำบลปอภาร
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปอภาร > ข้อความประกาศ > สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน  

ข้อความประกาศ: สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน

หัวข้อข่าว

สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน 

เนื้อความ

กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคัดเลือกพนักงานเทศบาล

หมดอายุ

30/12/2553 
สิ่งที่แนบ
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบเปลี่ยนสาย 3.pdf    
สร้าง เมื่อ 21/1/2554 13:33  โดย NMT\roi-pophan 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 21/1/2554 13:33  โดย NMT\roi-pophan 
สำนักงานเทศบาลตำบลปอภาร หมู่ที่ 7 บ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000