ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลหลักห้า
ประวัติเทศบาล
ส่วนราชการ
ร้านอาหารแนะนำ
เกษตรพอเพียง
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
  

 แจ้งย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า

 ประกาศข่าวสารจากเทศบาล

ประกาศเดือนมิถุนายน 2556

 ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ณ วันที่ 19 มิ.ย.56

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ณ  วันที่ 11 มิ.ย. 56

 ประกาศผลการพิจารณาสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ณ วันที่ 6 มิ.ย.56

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ฯ ภาค ก และภาค ข

ประกาศเดือนพฤษภาคม 2556

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหารและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า ณ  วันที่ 7 พฤษภาคม 2556
ประกาศเดือนเมษายน 2556

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ณ วันที่ 24/4/56

ประกาศเดือนมีนาคม 2556

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า ณ วันที่ 7/02/2556

ประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ผลการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
                  ณ วันที่ 15/02/2556

ผลการพิจารณาการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
                  ณ วันที่ 15/02/2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรองประกวดราคาตัวกรอง
งานพัสดุ4/10/2556
งานพัสดุ7/10/2556
งานพัสดุ24/9/2556
งานพัสดุ24/9/2556
งานพัสดุ24/9/2556
งานพัสดุ4/10/2556
1 - 6 ถัดไป

 ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณชุมชนหมูทอด หมู่ 12 ตำบลยกกระบัตร ณ 1 ตุลาคม 2556
 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมวางระบบประปาประจำหมู่บ้านภายในเขตเทศบาล (บริเวณโรงสีตั้งเฮง) ณ 30 กันยายน 2556
โครงการก่อสร้างอาคารหรือศาลาอเนกประสงค์ประจำชุมชนภายในเขตเทศบาล ณ 24 กันยายน 2556
  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเข้าชุมชนบ้านเตว็ดสามัคคี หมู่ 6 ตำบลโรงเข้ ณ 17 กันยายน 2556
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า ณ 17 กันยายน 2556
 /// โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำชุมชน หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร ณ 29 สิงหาคม 2556
///โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณบ้านนายเล็ก  ม่วงชุ่ม (โครงสร้างศาลาไม้) หมู่ 5 ตำบลหนองสองห้อง  ณ 9 สิงหาคม 2556
///โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณปากทางบ้าน ผู้ช่วยสรัญ  เซี่ยงเทศ (โครงสร้างไม้)หมู่ 5 ต.หนองสองห้อง ณ 9 สิงหาคม 2556
///โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ 6 ตำบลหนองสองห้อง ณ 5 สิงหาคม 2556
///โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของใต้หอถัง หมู่ 3 ต.ยกกระบัตร ณ 5 สิงหาคม 2556
///โครงการก่อสร้างอาคารหรือศาลาอเนกประสงค์ประจำชุมชนภายในเชตเทศบาล หมู่ 1 ต.โรงเข้ ณ 5 สิงหาคม 2556
///โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกแยกจากถนนริมคลองดอนโฑ หมู่ 5 ตำบลหนองบัว  ณ 30 ก.ค.56
///โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในชุมชน ถนนหินคลุก หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร  ณ  26 กค.56
///โครงการก่อสร้างระบบประปาประจำชุมชนคลองขุดใหม่สะพาน 4 หมู่ 10 ตำบลยกกระบัตร ณ 25 กค. 56
///โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.(หมู่บ้านนายว๊าก) หมู่ 4 ตำบลหนองบัว
///โครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรหินคลุกบริเวณแยกจากถนนซอยเฉลิมราษฎร์ถึงคลองกาน้ำ หมู่ 5 ตำบลยกกระบัตร
///โครางการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกถนนลาดยางสายหลักสาม-หลักห้า หมู่ 1ตำบลหนองบัว
///โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักห้า หมู่ 7 ตำบลโรงเข้
///โครงการก่อสร้างระบบประปาประจำหมู่ 2 ตำบลโรงเข้
///โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าหมู่บ้านปากรางตอนใน หมู่ 5 ต.หนองบัว ณ.21 มิย.2556
///โครงก่อสร้างกำแพงกันดินบิเวณสนามกีฬาชุมชนบ้านหินปัก หมู่ 11 ต.ยกกระบัตร ณ. 18 มิย 2556
///โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. ชุมชนสารภี หมู่ 7 ต.หนองบัว ณ 12 มิย.2556
///โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอ้อมคลองแพ้ว หมู่ 9 ตำบลยกกระบัตร ณ.6 มิย. 2556
///โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (หน้ารร.หลวงสินธ์)หมู่ 7ต.โรงเข้   
  ณ.6 มิย. 2556
 ///โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแยกจากถนนอ้อมคลองแพ้ว หมู่ 4 ตำบลยกกระบัตร
///โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า หมู่ 9 ตำบลโรงเข้
///โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า หมู่ 9 ต.โรงเข้
///โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า หมู่ 9 ตำบลโรงเข้

 ข่าวสภาเทศบาลตำบลหลักห้า

 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักห้า
ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักห้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556

 กิจกรรมเทศบาล..

ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สุงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลหลักห้า 
ประกาศเทศบาลตำบลหลักห้า เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า ให้ดำรงตำแหน่งที่สุงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง 8)  
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ผู้ที่เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2495)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักห้า ประจำปี 2554

 

*****************************

 
 

 ประชาสัมพันธ์ 2556

 ร้องเรียนร้องทุกข์

 E-Mail เทศบาลตำบลหลักห้า

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักห้า


นางขวัญดาว  สุมนัส
 นายกเทศมนตรีตำบลหลักห้า

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนของงบประมาณ 2555..

 เอกสารดาวโหลด

 ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

 ประกาศแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ

ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ.2554 (รายจ่ายค้างจ่าย)
พ.ศ.2553

แนะนำข้าราชการใหม่(นักบริหารงานทั่วไป) - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  แนะนำข้าราชการใหม่(นักบริหารงานทั่วไป)

 

 กิจกรรมบริการ

*-*ตารางวัน เวลา นัดรับอาหารเสริมนม วันที่ ....... ...............2555

*-*โครงการชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลหลักห้า ขอเชิญผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักห้า ที่ได้รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการที่สามารถเคลื่อนไหวเดินทางมาร่วมประชุมและทำกิจกรรมได้มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกองสวัสดิการสังคม.... 

*-*โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดออกหน่วยดำเนินงานตามโครงการฯ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร หมู่ 2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บริการที่น่าสนใจ มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก การตัดผมฟรี การอบรมอาชีพ การตรวจสุขภาพ การแจกเอกสารของทางราชการ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครบริการแจกแว่นตาสำหรับผู้สายตายาว....

 ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 ข่าวสารจากเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล