ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
ชุมชนเข้มแข็ง
ติดต่อเทศบาล
  
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ > ติดต่อเทศบาล  

ติดต่อเทศบาล

เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ภารกิจทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผน
งานสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
เอกสารของเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล

ตัวนับจำนวนเยี่ยมชม
Modify settings and columns
 

 

 

  ติดต่อเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ

 
สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
เลขที่  9/2   หมู่ 5
ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี
 18140

เบอร์ติดต่อ

        โทรศัพท์ 0-3671-8024-5          โทรสาร 0-3671-8026