เทศบาลตำบลกันทรารมย์
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลกันทรารมย์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รูปแบบแปลนสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย  

ข่าวประชาสัมพันธ์: รูปแบบแปลนสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

หัวข้อข่าว

รูปแบบแปลนสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย 

รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินอุดหนุนจากโรงงานยาสูบ โดยการประสานงบประมาณของท่านนายกอภิชาติ  ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อเป็นปอดของเมือง วงเงิน 18 ล้านบาท

หมดอายุ

 

รูปภาพ

รูปแบบแปลนสวนสาธาณะ 

ข่าวย่อ

เทศบาลตำบลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินอุดหนุนจากโรงงานยาสูบ โดยการประสานงบประมาณของท่านนายกอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อเป็นปอดของเมือง วงเงิน 18 ล้านบาท

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลกันทรารมย์  

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 15/10/2555 8:48  โดย NMT\admin3 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 15/10/2555 8:51  โดย NMT\admin3