เทศบาลตำบลเมืองคง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลเมืองคง > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554  

ข่าวประชาสัมพันธ์: สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554

หัวข้อข่าว

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554  

รายละเอียดข่าว

เรือยาวใหม่ประเภท  48-55ฝีพาย  ประเภทถ้วย  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                             ชนะเลิศ               ยุทธการนาวา

                            รองชนะเลิศอันดับ  1    เรือนางคำปิว

                          รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือเจ้าแม่คำไหล

                          รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือพรพระปิยะ

เรือยาว  กลาง 35-40 ฝีพาย  ประเภทถ้วย  ก ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า    พระบรมราชินีนาถ

 

                        ชนะเลิศ              เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม

                        รองชนะเลิศอันดับ  1   เรือเจ้าแม่คำเคลือ

                      รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือเทพอัมรินทร์วารี

                   รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือนางจันทรา  TOT

เรือยาวใหญ่   48-55 ฝีพายพระเภทถ้วย  ข ถ้วนเยรติยศ

                          ชนะเลิศ     เรือเทพแสนชัย

                         รองชนะเลิศอันดับ  1   เรือเกรียงไกรลาศ

                        รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือเจ้าแม่ศรีสองเมือง

                        รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือนางคำเพลิน

เรือยาวกลาง  35-40 ฝีพาย  ประเภทถ้วย  ถ้วยเกียรติยศ

                           ชนะเลิศ       เรือเทพนารายณ์

                           รองชนะเลิศอันดับ  1   เรือเด่นนาวา

                          รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือเทพพายุ

                          รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือเทพมงคลชัย

 เรือยาวกลางท้องถิ่น  25-40  ฝีพาย  ถ้วยเกียรติยศ

                        ชนะเลิศ                 เรือเจ้าคำแสน

                        รองชนะเลิศอันดับ  1    เรือเทพบัวลม

                      รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือเจ้าแม่ร่องแสงเพชร

                      รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือศรีไศล

 เรือหาปลาประเภท  5 ฝีพาย 

                         ชนะเลิศ     เรือ อบต.ด่าน

                        รองชนะเลิศอันดับ  1   เรือบ้านยางน้อย

                       รองชนะเลิศอันดับ   2   เรือหมูทัศน์หมูหัน 2

                        รองชนะเลิศอันดับ   3   เรือหมูทัศน์หมูหัน 1

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลเมืองคง 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 6/10/2554 18:18  โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 8/11/2554 8:53  โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ