เทศบาลตำบลเมืองคง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง
สภาเทศบาลตำบลเมืองคง
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราเทศบาลตำบลเมืองคง
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

 ประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๔

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ‭[2]‬

ผลสรุปการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี 2554 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 13/11/2554 20:09
 
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติ 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 13/11/2554 19:35
 
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554  
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 8/11/2554 8:53
 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 7/11/2554 11:41
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 7/11/2554 9:17
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ‭[1]‬

ผลสรุปการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี 2554 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 13/11/2554 20:09
 
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายปฏิบัติ 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 13/11/2554 19:35
 
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประจำปี 2554  
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 8/11/2554 8:53
 
งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554 
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 7/11/2554 11:41
 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน  
โดย เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
 7/11/2554 9:17
 

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
เทศบาลตำบลเมืองคง20/3/2553
เทศบาลตำบลเมืองคง31/3/2553

 รายงานการประชุม

สรุปการคัดเลือกปลัด อบต. หน.สำนักงานปลัด หน.ส่วนโยธาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ7.pdfสรุปการคัดเลือกปลัด อบต. หน.สำนักงานปลัด หน.ส่วนโยธาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ7เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
ระเบียบวาระการประุุชุม (ก.อบต.ศรีสะเกษ)ครั้งที่ 2 ปี 2553.pdfระเบียบวาระการประุุชุม (ก.อบต.ศรีสะเกษ)ครั้งที่ 2 ปี 2553เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ
ระเบียบวาระการประุุชุม (ก.อบต.ศรีสะเกษ)ครั้งที่ 3 ปี 2553.PDFระเบียบวาระการประุุชุม (ก.อบต.ศรีสะเกษ)ครั้งที่ 3 ปี 2553เทศบาลตำบลเมืองคง จ.ศรีสะเกษ

 โครงการเทศบาล

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
โดย บัญชีระบบ
 12/3/2553 11:14
 

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูลนายเผชิญณ์  สมทรัพย์

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง

 ปลัดเทศบาล

               

                  นายประยูร    เดชหาญ

                     ปลัดเทศบาลตำบลเมืองคง

 ร้องเรียน - ร้องทุกข์

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
น้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 --clock--


ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่

โครงการเด่นเทศบาล  โครงการเด่นเทศบาล

รายละเอียดตัวกรอง
 
 
 
 
โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ ราษีไศลมินิมาราธอน
 
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2553
 
 

 ศูนย์เพื่อการจัดการเมื่องที่ยั่งยืน

กำลังเรียกข้อมูล