ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัเขาแก้ว เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 255311/2/2553 14:58
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล โปงลาง สะออน เฟสติวัลคอนเสิร์ต ตอน เทศกาล เชิญแขก แปลกหน้า วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เริ่มเวลา 18.30 น. และทำการแสดงเวลา 19.30 น. 11/2/2553 14:53
เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการบ้านเทิดไท28/4/2551 10:04
พิธีพลีกรรมเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จ.สมุทรสาคร28/4/2551 10:04
1 - 4 ถัดไป

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง
วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตั้งอยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 2 ตำบลยกกระบัตร อเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากเทศบาลตำบลหลักห้า ประมาณ 200 เมตร วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เป้นวัดเก่าแกมานานมาก รายละเอียด
 

 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในสมัยก่อนเป้นที่ราบลุ่ม มีป่าดงไผ่ และต้นเสือหมอบ ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบัน มีคลองธรรมชาติ เช่น คลองบางป่า คลองแพงพวย คลองสี่หมื่น คลองบางพัง คลองบางนกแขวกซึ่งแต่เดิมเป็นทางเกวียนและระแทะ (เกวียนสำหรับนั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่งเพื่อให้ไปได้เร็ว,เกวียนเล็กที่ใช้เทียมด้วยโค)        รายละเอียด

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อข่าวตัวกรอง
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04
งานพัสดุฯ28/4/2551 10:04

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550
อบรมสัมมนาการทำเว็บไซต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์การพัฒนา ICT ขอนแก่น14/2/2551

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรี

นายประสงค์ บริรักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 
 
สำนักงานเทศตำบลเขารูปช้าง 119 ถนนเก้าเส้ง - จะนะ จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0-7433-6791-3 โทรสาร.0-7433-6794