เทศบาลเมืองคลองแห
โครงการเด่นเทศบาลเมืองคลองแห
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
ปลัดเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลเมืองคลองแห > ข่าวประชาสัมพันธ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพ
รูปภาพผู้บริหาร
เอกสาร
จดหมายเหตุ เทศบาลเมืองคลองแห
รายการ
เทศบาลเมืองคลองแห
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
Modify settings and columns
  
มุมมอง: 
ข่าวย่อตัวกรองแก้ไข
เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญท่านร่วม ก่อเจดีย์ทรายใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
-
12/6/2557 14:25 
รับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ ict ชุมชน
ทม.คลองแห
รับสมัครเรียน
คอมพิวเตอร์
รีบสมัครด่วน
รับจำนวนจำกัด
19/3/2553 14:21 
เชิญเที่ยวงานสงกรานต์ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
งานวันสงกรานต์
เทศบาลเมือง
คลองแห 
10/3/2553 10:30 
งานบุญกวนข้าวมธุปายาสใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ณ วัดคลองแห
ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
5/3/2553 14:39 
เรือสำเภาเกมส์ ครั้งที่ 3
เปิดระเบิดแข้ง กีฬาเรือสำเภาเกมส์ ครั้งที่ 3 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ
วอลเลย์บอล 
เปตอง
และอื่นๆ
3/3/2553 15:49 
นายชรินทร  แพทยนันทเวช รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห กล่าวต้อนรับ
เปิดศูนย์ฯ ICT ชุมชนใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์ ICT ชุมชน
เทศบาลเมืองคลองแห
ตำบลคลองแห
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
19/2/2553 16:04 
รับสมัครเด็กไทยมุสลิม เข้าสุหนัตหมู่ ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เด็กไทยมุสลิม
อายุ 6-12 ปี
ในเขตเทศบาล
เมืองคลองแห
หรือตามความ
สมัครใจ
 
22/1/2553 16:53