ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
ประวัติเทศบาล
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
บริษัทนำเที่ยว
ร้านอาหารแนะนำ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
      เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการบ้านเทิดไท ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 
 
23/7/2551 15:25
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีพลีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ณ.ลานหน้าวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีรยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
23/7/2551 15:25
เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ ช่วยเพื่อนมนุษย์..... สู่กุศลอันยิ่งใหญ่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
23/7/2551 15:25
เทศบาลตำบลหลักห้า จัดโครงการสร้างบ้านคนดีมีน้ำใจ ช่วยเพื่อนมนุษย์..... สู่กุศลอันยิ่งใหญ่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นปีมหามงคลยิ่งใหญ่สำหรับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
23/7/2551 15:25

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

รายละเอียดตัวกรอง
วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตั้งอยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 2 ตำบลยกกระบัตร อเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากเทศบาลตำบลหลักห้า ประมาณ 200 เมตร วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร เป้นวัดเก่าแกมานานมาก รายละเอียด
 

 

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ในสมัยก่อนเป้นที่ราบลุ่ม มีป่าดงไผ่ และต้นเสือหมอบ ไม่มีคลองมากมายเหมือนเช่นในปัจจุบัน มีคลองธรรมชาติ เช่น คลองบางป่า คลองแพงพวย คลองสี่หมื่น คลองบางพัง คลองบางนกแขวกซึ่งแต่เดิมเป็นทางเกวียนและระแทะ (เกวียนสำหรับนั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่งเพื่อให้ไปได้เร็ว,เกวียนเล็กที่ใช้เทียมด้วยโค)        รายละเอียด

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการเปิดซองก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12งานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
ประกาศผลการเปิดซองก่อสร้างโรงปู๋ย หมู่ที่ 15งานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
ประกาศผลการเปิดซองอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 19งานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ดำเนินการประมูลราคาจ้างด้วยระบบ E-AUCTION ขอแก้หลักประกันซองงานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีความประสงค์ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-auction) โครงการก่อสร้างถนน คสลงานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
เทศบาลตำบลบ้านดู่มีความประสงค์จะจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานพัสดุฯ23/7/2551 15:25
สอบราคาอาหารเสริม (นม)งานพัสดุฯ23/7/2551 15:25

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การประชุมสัมมนาทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
โรงแรมเซ็นทาราแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 26/10/2550
ประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพฯ ส.ท.ท ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เดอะ ไทด์ รีสอร์ท26/10/2550
การประชุมคณะกรรมาธิการและที่ปรึกษา ครั้งที่ 10 /2550 วันที่ 19 ต.ค50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย26/10/2550
ประชุมอนุฯระเบียบกฎหมายประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน 50 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 28/10/2550
อบรมสัมมนาการทำเว็บไซต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ศูนย์การพัฒนา ICT ขอนแก่น14/2/2551

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีชื่อนายกเทศมนตรีตำบล

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link เกี่ยวกับการท่องเที่ยว