ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลนครแม่สอด
กระดานสนทนา
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
การประกอบอาชีพ
  

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

 ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สิ่งที่แนบ
ยกเลิกประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4/2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
15/11/2553 11:00
สิ่งที่แนบ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 4 /2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
27/10/2553 13:44
สิ่งที่แนบ
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
28/9/2553 17:11
สิ่งที่แนบ
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
26/9/2553 14:23
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกประมูลจ้าง E3/2553ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
24/9/2553 15:51
1 - 5 ถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลนครแม่สอด21/10/2553 9:51แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลนครแม่สอด
สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด30/8/2553 11:50สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด
โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ9/8/2553 9:43โครงการถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี4/8/2553 16:00หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
เขตเลือกตั้งและที่ลงคะแนนเสียง เทศบาลนครแม่สอด4/8/2553 8:21เขตเลือกตั้งและที่ลงคะแนนเสียง เทศบาลนครแม่สอด
1 - 5 ถัดไป

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

วันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
เขตเทศบาลนครแม่สอด28/8/2553 8:00
ประกาศรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องทับทิม สนง.เทศบาลนครแม่สอด22/7/2553 0:00
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2552ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสภา ชั้น 4 สนง.เทศบาลเมืองแม่สอด16/7/2552 13:30
สืบสานประเพณีอุปัตตะก่า(ตักบาตรตอนบ่าย)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
วัดแม่สอดน่าด่าน เทศบาลเมืองแม่สอด6/7/2552 11:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สนง.เทศบาล29/6/2552 14:00
เปิดคลินิคชุมชนอบอุ่นใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
คลีนิคชุมชน 22/6/2552 9:00
ประชุมสภาเทศบาล ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้องประชุมสภา ช้น 4 สำนักงานเทศบาล29/5/2552 10:00
1 - 7 ถัดไป

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ลิงค์ที่หน้าสนใจ - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  ลิงค์ที่หน้าสนใจ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กรมการจัดหางาน
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ
สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ประเทศไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การท่องเทียวแห่ประเทศไทย