ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลคลองเต็ง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
  
 

เอกสาร
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2558-2560
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2559-2561
เทศบัญญัติ
รายการ
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2555-2557
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555

ตัวนับจำนวนเยี่ยมชม
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษี ประจำปี สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 19/5/2559 9:02
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จำนวน 3 โครงการ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 21/3/2559 11:30
 
ประกาศเทศบาลตำบลคลองเต็ง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 13/11/2558 10:35
 
สอบราคาซืื้อครุภัณฑ์กีฬา พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามที่แนบ) จำนวน ๘ รายการ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 10/6/2558 12:16
 
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดตามที่แนบ) จำนวน ๗๓ รายการ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 10/6/2558 12:11
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

   
   
   

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557

   
   
   

 การแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง

 

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

     
     
     

 รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

     
     
     

 รายงานการประชุม

ทดสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1.pdfทดสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง

 ข่าวประกาศ/จัดซื้อ จัดจ้าง

โฟลเดอร์: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 15ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 15เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
ประกาศ-เทศบาลตำบลคลองเต็ง.docxประกาศ-เทศบาลตำบลคลองเต็งเทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
scan0001.jpgscan0001เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง