ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลคลองเต็ง
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
  
 

รายการ
รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาลประจำปี 2555-2557
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
ติดต่อเทศบาล
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555

 

 ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

ไม่มีเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เทศบาลตำบลคลองเต็ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองเต็ง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 16/7/2557 14:21
 
ประกาศ เทศบาลตำบลคลองเต็ง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบ จำนวน ๑๐ จุด สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 16/7/2557 14:19
 
ประกาศ เทศบาลตำบลคลองเต็ง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนทางเข้าวัดราษฎร์รื่นรมย์ จำนวน ๑ โครงการ สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 16/7/2557 14:15
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 21/1/2557 14:12
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สิ่งที่แนบ
โดย เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
 21/1/2557 14:08
 
(ข้อความประกาศเพิ่มเติม...)

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556

     
     
     

 บันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องโนโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

     
     
     

 รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

     
     
     

 รายงานการประชุม

ทดสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1.pdfทดสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 1เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง

 ข่าวประกาศ/จัดซื้อ จัดจ้าง

โฟลเดอร์: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 15ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล 15เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง
scan0001.jpgscan0001เทศบาลตำบลคลองเต็ง จังหวัดตรัง