เทศบาลตำบลนาวง
โครงการเด่นเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลนาวง > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง  

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง

หัวข้อข่าว

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง 

รายละเอียดข่าว

๑. ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาวง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง พ.ศ.๒๕๕๓  ดูรายละเอียด
๒. ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาวง เรื่อ ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาวง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาวง พ.ศ.๒๕๕๓  ดูรายละเอียด

หมดอายุ

 

รูปภาพ

 

ข่าวย่อ

สภาเทศบาลตำบลนาวง ได้ออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาวง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ชื่อเทศบาล

เทศบาลตำบลนาวง 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 8/6/2553 9:23  โดย เทศบาลตำบลนาวง ตรัง 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 8/6/2553 9:38  โดย เทศบาลตำบลนาวง ตรัง