เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ติดต่อเทศบาล
กระดานสนทนา
  
เริ่มค้นหา

รายการ
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์และนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
การเงินการคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ฐานะการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนนาโต๊ะกา
ชุมชนหนองชุมแสง
ชุมชนวรคีรี
ชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน
ชุมชนท่าบันได
ข้อมูลบริการประชาชน
ข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับเทศบาล
เอกสารเทศบาล
เทศบัญญัติ/ระเบียบ
รายงานการประชุม
บุคคลเด่น
บุคคลเด่น
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่สำคัญทางศาสนา
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
สถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

            

   

     เทศบาลตำลบย่านตาขาว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เพื่อพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2559-2563)และร่างแผนพัฒนา3ปี(พ.ศ.2559-2561) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

    

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล

 

     

              การมอบรางวัลกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลย่านตาขาว ประจำปี 2558

                            

             นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญในช่วงเช้า เนื่องในวันเทศบาล และช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

               นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวพร้อมรองนายกศิริศักดิ์ฯ สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ นำเงินช่วยเหลือจากเทศบาลฯ จำนวน 30,000.- บาท ไปมอบให้กับ อาจารย์ทวี ศรีคง ณ บ้านเลขที่ 160/38 ซอยสันติสุข ชุมชนนาโต๊ะกา เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พร้อมนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวว่าเทศบาลพร้อมที่จะดูแลและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามที่ร้องขออย่าได้เกรงใจ(23 เม.ย.58)

                        อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลย่านตาขาว เป็นอาคาร ค.สล.ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ยาว ประมาณ 6x18 เมตร อยู่ติดกับอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) ซึ่งเทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 550,000.-บาท เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2558 นี้

               เทศบาลตำบลย่านตาขาวกำลังดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.สล.ถนนจันทรังสิกุลฝั่งขวามือ ตั้งแต่หมู่บ้านคุรุมิตร-รางระบายน้ำเดิม ด้วยงบประมาณ 594,000.-บาท ซึ่งตามสัญญาจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 จึงต้องขออภัยผู้สัญจรผ่านไปมา ในความไม่สะดวก และได้โปรด ระมัดระวัง หรือชะลอความเร็วรถ เมื่อผ่านทางที่กำลังก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 

            เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมทำบุญ จัดรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์  ณ  วัดนิกรรังสฤษฎ์  โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอวิสิฐ ตั้งปอง นายอำเภอย่านตาขาว  นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว สจ.สุรินทร์ เศวตดุล สมาชิกสภาจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด(13 เม.ย.58)

 

           เนื่องในวโรกาส " 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับอำเภอย่านตาขาวและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว  จัดพิธีทำบุญตักบาตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอย่านตาขาว  ขอพระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

             เทศบาลตำบลย่านตาขาว  จัดโครงการเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2558 ประกอบด้วย  กิจกรรมฟุตบอล ภาษาจีน  คอมพิวเตอร์  ภาษาอังกฤษและศิลปะขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วงปิดภาคเรียน และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากนายสุกิจ สัมพันธรัตน์  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิด( 1 เม.ย.58)

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว  จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิด(23 มี.ค.58)

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

        กำหนดจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว

          การอบรมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558  วันสุดท้ายนี้มีทั้ง  การฝึกทฤษฎีและการปฏิบัติโดยจำลองสถานการณ์จริง  ณ  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ขอบคุณ ท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ทักษะ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาลตำบลย่านตาขาวในการร่วมฝึกซ้อมทำให้โครงการเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์.... ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

               เทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นเจ้าภาพในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตรัง  ซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี  ประธานสภาเทศบาล  และปลัดเทศบาลของเทศบาลในจังหวัดตรัง ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเสนอปัญหาและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลในจังหวัด ( 29 มกราคม 2558)

                นายสุกิจ สัมพันธรัตน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองรวมถึงมีการทดสอบสมรรถภาพโดยวิทยากรจากวิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ( 19 มกราคม 2558 )

                เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานพิธีเปิดสนามกีฬาเปตองของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลย่านตาขาวข้างอาคารสำนักงานเทศบาลฯ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสปสช. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเหมาะสมตามวัย

             นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายภายในงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญของรางวัลและอาหารจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆมากมาย

          นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว  นำประชาชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันที่ 1 มกราคม 2558

            เทศบาลตำบลย่านตาขาว  โดยนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว  จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้โชคดี ซึ่งได้รับกันโดยทั่วหน้า (30 ธ.ค. 2557 )

                นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว   พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่  เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2557

              เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว

             เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา  นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดการแข่งขันชกมวยเฉลิมพระเกียรติ " ศึกรวมพลคนรักพ่อ " ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมถวายความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสมีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557

   

 ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558

(สอบวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558 )

คุณสมบัติและหลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

1.  รับสมัครเด็กที่เกิดพ.ศ.2554

2.  ใบสมัครของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว(มารับได้ในวันสมัคร)

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสูติบัตร(ฉบับจริง) พร้อมถ่ายเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 2 ฉบับ ทั้งของนักเรียนและผู้ปกครอง

4.  นักเรียนและผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว

5.  ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาแสดงตัวในวันสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่โรงเรียนอนุบาลฯ กำหนด

6.  สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์

7.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป  และรูปถ่ายของผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

8.  ค่าสมัครและค่าเอกสารคนละ 50 บาท โทรศัพท์ 075-584320

หมายเหตุ  นักเรียนคนใดสอบได้ที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษา 500.- บาท

 

     ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรมความรักความสามัคคี  และการต่อต้านทุจริต

                                   

                                                                   ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว

     ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว   เข้าลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

ผู้สูงอายุ        ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือเกิดก่อนวันที่๑ ตุลาคม ๒๔๙๘   และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล

                

ตำบลย่านตาขาวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากหน่วยงานของรัฐ   หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าลงทะเบียน

 

 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙

                            

                        เตรียมเอกสารดังนี้

                                       ๑.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

                                       ๒.ทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

                                       ๓.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   ธนาคารกรุงไทย(สาขาย่านตาขาว) ของผู้สูงอายุ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

 

ผู้พิการ          ขอเชิญผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ   เข้าลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙

                             เตรียมเอกสารดังนี้

                                       ๑.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้พิการ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

                                      ๒.บัตรประจำตัวผู้พิการ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

                                      ๓.ทะเบียนบ้านของผู้พิการ  พร้อมสำเนา    ฉบับ

                                      ๔.สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์   ธนาคารกรุงไทย(สาขาย่านตาขาว) ของผู้พิการ   พร้อมสำเนา    ฉบับ

เริ่มรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗    กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ตั้งแต่เวลา   ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ  กรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการไม่สามารถมาดำเนินการเองได้  ให้ผู้ดูแลหรือตัวแทนทำหนังสือมอบอำนาจจากผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยนำบัตรประจำตัว

 

ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ    พร้อมสำเนาอย่างละ    ฉบับ

                                                                                        

                                                                                           กองสวัสดิการสังคม   เทศบาลตำบลย่านตาขาว   075-281430 ต่อ 105

             

             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  ทีมงานรายการเกษตรโลก เกษตรเรา  ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 โดยคำรณ หว่างหวังศรี  ผู้ดำเนินรายการได้นำทีมงานมาถ่ายทำรายการ ที่สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ของย่านตาขาว โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ เป็นผู้นำร่วมในรายการโดยได้นำสินค้าต่างๆมาแสดงพร้อมกับ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและชมรม กลุ่มต่างๆ ของเทศบาลให้ความร่วมมือถ่ายทำด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งคาดว่าจะออกอากาศได้ในช่วงอาทิตย์หน้า 

             

              เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการจัดทำป้ายสวนสาธารณะหนองชุมแสง  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น และให้มีความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ โดยตัวฐานป้ายทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก  ตัวอักษรทำจากพลาสวูดทำสีเคลือบเงา และได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

             

            เทศบาลตำบลย่านตาขาว มีความยินดีในการต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ขรี จังหวัดพัทลุง ในการดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลย่านตาขาว  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  โดยมีนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นผู้ให้การต้อนรับ    

       

           เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ตีเส้นและแบ่งช่องจราจรใหม่ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในถนน 3 สาย ได้แก่ ถนน พิกุลทอง, ถนนสุขารักษ์ , ถนนพิศาล  โดยใช้งบประมาณ 98,000 บาท เพื่อให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะที่สัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

           

            เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางตื้น ค.สล.และปรับปรุงผิวจราจร ค.สล.ถนนศักดิ์พลราษฎร์ เป็นเงินงบประมาณ 349,000.-บาท และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

            

          เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยอู่สุทัศน์ เป็นเงินงบประมาณ 480,000.-บาท และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

          

           สำนักปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ได้จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ซึ่งได้มีการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองกระบี่  และเทศบาลนครภูเก็ต

    

                                                    คำทักทายและดอกไม้ประจำชาติอาซียน

     

            เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับส่วนประสานและการจัดการการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์อนุรักษ์สายน้ำ และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ บริเวณหัวสะพานเก่า ริมคลองปะเหลียน  โดยมีนายวุฒิชัย  สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิดกิจกรรม

            

           กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนดำเนินงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาวในปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้หน่วยงานผู้วางผังได้ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นชุมชนได้รู้และเห็นความสำคัญของการผังเมืองตลอดจนประชาคมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โดยมีนายศิริศักดิ์ โล่ซิวตัก รองนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

         

           เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  โดยมีการคัดเลือกเยาวชนชาย - หญิง จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยมีนายสุวิว มณีโชติ ปลัดเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิดโครงการ

           

          ชมรมไทเก็กเทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดอบรม การส่งเสริมสุขภาพให้กับสมาชิกในชมรมและผู้ที่สนใจ เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกได้รับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.และเทศบาลตำบลย่านตาขาว โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานเปิดการอบรม

          

                เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว รับมอบโล่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในงานเชิดชูเกียรตินักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ให้การสนับสนุนการกีฬาจังหวัดตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา

          

                        เทศบาลตำบลย่านตาขาว  ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่สำคัญ ได้แก่ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินฯ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ และการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

             

            

          นายวุฒิชัย  สุนทรนนท์  นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ โรงยิมมวย สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 

 

    

                                         ธงประจำชาติและตราแผ่นดินประเทศในอาเซียน

          

           นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลย่านตาขาว

             

              เทศบาลตำบลย่านตาขาว ติดตั้งกระจกโค้งตามถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

         

             พิธีมอบรางวัล การแข่งขันฟุตบอล7คน " เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ" ประจำปี2557 ผลการแข่งขันรุ่นประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกาแฟบ้านนายใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมเจ้าซัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ทีมเพียงลดา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ทีมสุดทางอันดามัน และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายวุฒิชัย ดาหลาย สำหรับผลการแข่งขันรุ่นอาวุโส 40 ปีขึ้นไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเพื่อนละงู รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ ทีมสโมสรฟุตบอล50ปี นครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้แก่ ทีมส.เทพสิงห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3 ได้แก่ ทีมธรรมโชติโอสถ และรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสมศักดิ์ เพ็งไซ

 

                            

         สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ (ASEAN: The association of south east asian nations)มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพม่า

                

          เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างทางลาดหน้าเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการหรือผู้ใช้รถเข็น สามารถติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น

        

               

 

              เทศบาลตำบลย่านตาขาว ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจันทรังสิกุล ช่วงตั้งแต่ กม.0+225-กม.0+565 (สุดถนนจันทรังสิกุล) ผิวจราจรกว้าง 7.00-8.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,665 เมตร

   

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับอนุญาตจากสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ให้ดูแลปรับปรุง บริเวณบ้านพักของสรรพากรอำเภอย่านตาขาว ถ.วรคีรี เพื่อให้ประโยชน์ในกิจการของเทบาลฯ เทศบาลตำบลย่านตาขาวจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

       

                เทศบาลตำบลย่านตาขาว ทำการขุดลอกทางระบายน้ำเหมืองสาธารณะบริเวณด้านข้างหมู่บ้านพรทวีวิลเลจ เพื่อให้น้ำทิ้งภายในหมู่บ้านไหลได้สะดวก และเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

        

        

          

        

               คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน ชุมชนนาโต๊ะกาชุมชนวรคีรีและชุมชนสุนทรนนท์-ในบ้าน

                 

       

        เทศบาลตำบลย่านตาขาวนำโดยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับอสม.ท่าบันได และโรงพยาบาลย่านตาขา ออกเยี่ยม และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนท่าบันได

         

                  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ถนนจันทรังสิกุล ฝั่งซ้ายมือตั้งแต่หมู่บ้านครุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบริเวณดังกล่าวจากปัญหาน้ำท่วมขัง ระยะความยาว240เมตร แล้วเสร็จตามโครงการแล้ว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น960,000.-บาท

    

         เทศบาลตำบลย่านตาขาว ได้รับการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจาก ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลจำนวน12ฐาน ซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตเพื่อรองรับการติดตั้งให้เรียบร้อย ณ สวนสาธารณะหนองชุมแสง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

     

                คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลย่านตาขาว และสมาชิกอสม. ร่วมกันเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชุมชน

                                             

          นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินจำนวน30,000 บาท ให้กับหน่วยกู้ชีพย่านตาขาว เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์

นายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในเขตเทศบาล ให้กับนางจิตรา เหมไพบูลย์และนางสมนี สุนทรนนท์ รายละ30,000 บาท

     เทศบาลตำบลย่านตาขาว ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนจันทรังสิกุลฝั่งซ้ายมือจากหมู๋บ้านคุรุมิตร-ซอยจันทร์เกตุ

                เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอย่านตาขาว จัดโครงการอบรมวินัยจราจรให้กับเยาวชนจำนวน100คน เมื่อวันที่16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุ

เทศบาลตำบลย่านตาขาว จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี2556 ระหว่างวันที่5-11 สิงหาคม 2556 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนายวุฒิชัย สุนทรนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวเป็นประธานเปิด

 

  นายกเทศมนตรี

         นายวุฒิชัย สุนทรนนท์

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ

 ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว

ประกาศใช้แผนพัฒนา3ปี(2556-2558)
ประกาศ รับสมัครพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง7)เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ประจำปี2555
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี2555
ขอให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปยืนแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน ณ กองคลัง เทศบาลตำบลย่านตาขาว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลย่านตาขาวร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลรายวัน
ระเบียบการรับสมัครการประกวดนางนพมาศและการแข่งขันเรือพาย
กำหนดการขึ้นทะเบียนผุ้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาล(กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องฐานะทางการเงิน
โครงการประเพณีชักพระ ปี2555(กองการศึกษา)
"ศึกวันรวมพลคนรักพ่อ มหากุศล+เกียรติเพชร7สี"
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556
การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2555ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กองช่าง เทศบาลตำบลย่านตาขาวได้ปรับปรุงถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณหลังหมู่บ้านคุรุมิตร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหนงผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศพัฒนา3ปี พ.ศ.2557-2559
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราขการแทน
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.2557-2561)
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี2556
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี2556
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประการรับสมัคร พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่องกำหนดการชำระภาษี
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)
ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคม
ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.จันทรังสิกุล
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศการแข่งขันฟุตบอล7คน เทศบาลตำบลย่านตาขาวคัพ 2557
ประกาศ การรับสมัครเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี2557
ประกาศ เรื่องการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2557
ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการสร้างโรงจอดรถ
ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกโครงการสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. และปรับปรุงผิวจรจรที่ชำรุด
ประกาศเทศบาลตำบลย่านตาขาว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยอู่สุทัศน์
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีพ.ศ.2556
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเปิดประมูลขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลอด
ประกาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ เรื่อง การขำระภาษีท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษา
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาวเปิดรับสมัครพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาวเปิดรับสมัครพนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลย่านตาขาว
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป้นพนักงานสถานธนานุบาล
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลย่านตาขาว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปีพ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลย่านตาขาว สมัยสามัญ สมัยที่3ประจำปี2558
สำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว ถนนตรัง - ปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140 โทร.0-7528-1430