ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลปทุม
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  

เทศบาลตำบลปทุมยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานตำบลปทุมหลังใหม่ ก่อสร้างถนน คสล.,วางท่อระบายน้ำ,ก่อสร้างรั้วเทศบาลและไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณสำนักงานหลังใหม่ จำนวนสามโครงการ จำนวนเงิน 11,750,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
31/3/2554 11:01
ประกาศ เทศบาลตำบลปทุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการให้เข้าเสนอประมูลราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภาผล หมู่ที่ 1,3,5,8,9,11 ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18/12/2553 10:29
ประกาศ เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมที่และขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณก่อสร้างสำนักงานเทศบาลหลังใหม่  จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
7/12/2553 21:33
1 - 3 ถัดไป

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

กิจกรรมถนนสายน้ำ เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ห้วยวังนอง7/4/2553
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2553 (จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง)ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
สวนสาธารณะวัดมงคลโกวิทราม (ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง)16/9/2553
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 (กิจกรรม อาหาร ขนมหวาน และของรางวัลมากมาย) ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ณ สวนสาธารณะห้วยวังนอง วัดมงคลโกวิทาราม ตำบลปทุม7/1/2554

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล
 
 

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีนายบุญหลาย  หงษ์สุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลปทุม

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

สาระน่ารู้ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  สาระน่ารู้

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

Link ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  Link ที่น่าสนใจ