ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
รางวัลดีเด่นและความภูมิใจ
  
เทศบาลตำบลแสนสุข > หมวกกระดาษ  

หมวกกระดาษ

วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประวัติเทศบาล
สารนายกเทศมนตรี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
เอกสารของเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
Modify settings and columns

หมวกร่มเย็น

 

 
 หมวกปีกกว้างจากแบรนด์
 
หมวกแก๊ปจากกล่องนม
 

ผลิตภัณฑ์ หมวกจากกล่องกระดาษ

ประวัติความเป็นมา    นางจงรักษ์  พ้นยาก  เป็นผู้ริเริ่มจัดทำ  หมวกร่มเย็น เริ่มดำเนินการเมื่อ  17 ตุลาคม  2549  โดยการนำเอาเศษวัสดุที่ใช้แล้ว เช่น กล่องต่างๆ
                               ที่ต้องทิ้งหรือขายราค่ากิโลละ  5 บาท  นำมาประยุกต์ดัดแปลง มาเป็นวัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวัน  คือการทำหมวก  จึงได้
                               จัดตั้งเป็นสินค้า OTOP โดยจัดตั้งเป็นผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว  เป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
                                ประโยชน์
                         


รายละเอียดผลิตภัณฑ์


วัตถุดิบที่ใช้            กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว


ราคา                      เริ่มตั้งแต่ราคา  30-50 บาท  แล้วแต่รูปลักษณะของหมวก

สถานที่จำหน่าย      279 ม.19 เทศบาลตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 34190

                             เบอร์ติดต่อ  045-324754  คุณจงรักษ์  พ้นยาก