ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลแสนสุข
สถานที่ท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
ติดต่อเทศบาล
รางวัลดีเด่นและความภูมิใจ
  

วิสัยทัศน์และนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างเทศบาล
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณ
ประวัติเทศบาล
สารนายกเทศมนตรี
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองการศึกษา
เอกสารของเทศบาล
ประกาศเทศบาล
กฏเทศบัญญัติ
รายงานการประชุมสภา
รายงานการเงินเทศบาล
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล

 ป้ายประชาสัมพันธ์

 

 

เทศบาลตำบลแสนสุขเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่เป็น saensukubon.go.th

 

 ภาพกิจกรรมโครงการเทศบาล

เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริการ Internet ฟรี บริการ กฏหมาย ระเบียบท้องถิ่น รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับเรื่องร้องเรียน โดยเปิดบริการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ ”

 ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลแสนสุขงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา9/8/2554 14:19
พิธีมอบศาลาเดิ่นแสนสุขรวมใจ และทำบุญเลี้ยงพระ22/6/2554 13:25
เทศบาลตำบลแสนสุขโครงการเครือข่ายพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย20/6/2554 10:23
เทศบาลตำบลแสนสุขมอบเงินช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย9/6/2554 11:30
เทศบาลตำบลแสนสุขงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 255419/5/2554 13:31
1 - 5 ถัดไป

 ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานครูใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักสูตรและวิธีการดำเนินการสอบแข่งขันใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข และภาค ค) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วยใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเทศบาลตำบลแสนสุข30/9/2553 10:58
รายชื่อผู้ชนะการประมูล การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตามแบบแปลน สน.ศท.3/12เทศบาลตำบลแสนสุข29/9/2553 16:20
ผู้ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบ สน.ศท.3/12เทศบาลตำบลแสนสุข24/9/2553 16:40
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตามแบบ สน.ศท.3/12เทศบาลตำบลแสนสุข7/9/2553 15:33
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2552เทศบาลตำบลแสนสุข19/10/2552 15:58
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโดยการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแสนสุขเทศบาลตำบลแสนสุข11/8/2552 15:07
เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเทศบาลตำบลแสนสุข23/7/2552 16:01
สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2552เทศบาลตำบลแสนสุข1/5/2552 14:12

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

เรียงลำดับตามสิ่งที่แนบ
ชื่อเรื่อง
สถานที่
วันที่เริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
ตลอดทั้งวัน
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของรายการ "ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล"
 ก่อนหน้า ก่อนหน้า

 กระดานสนทนาสอบถามผู้สูงอายุและผู้พิการ

ข้อความตอบกลับ
เรียนท่านนายกฯเทศบาลแสนสุขใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
03/8/2557 16:31
สถานธนานุบาลใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
027/1/2556 21:00
ถนนชำรุดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
012/1/2556 14:44
ขออนุญาตเสนอทัศนศึกษาดูงานเที่ยวเกาะช้างใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
04/9/2555 14:44
ขอเสนอเว็บโคมไฟเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต เทศบาล ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
06/5/2554 11:18
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

 Web Part สำหรับตัวแก้ไขเนื้อหา

เทศบาลตำบลแสนสุขเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่

เป็น saensukubon.go.th

 กระดานอภิปราย

ข้อความตอบกลับ
ขอท่อระบายน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
08/7/2557 18:29
ขอท่อระบายน้ำใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
08/7/2557 18:26
ขั้นตอนการทำบัตรผุู้พิการใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
124/4/2556 12:13
ส่งเรื่องร้องเรียนเทศบาลแสน(ไม่)สุขใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
025/3/2556 21:00
ชาวบ้านเดืิอดร้อนนานแล้วใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
06/1/2556 14:15
1 - 5 ถัดไป
 เพิ่มการอภิปรายใหม่

 ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

"เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ชาวประชาปลอดภัย ก้าวไกลการพัฒนา อยางยั่งยืน”

การท่องเที่ยว - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  การท่องเที่ยว

 ข่าวสาร ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

 TV

 หนังสือพิมพ์

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 
 

 ผู้บริหารเทศบาลตำบลแสนสุข

 

นายทรงกรด ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข

 โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน 2553 ได้รับรางวัลดีเยี่ยมประจำปี 2553

สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ  สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ

วัดหนองป่าพง
เจ้าพระมหาธาตุ
สวนสาธารณะหนองปลิง
วัดแสนสุข

 นาฬิกา

 แหล่งท่องเที่ยวเทศบาลตำบลแสนสุข

 อูณหภูมิ


แผนที่เทศบาลตำบลแสนสุขเหตุด่วน 191
เพลิงไหม้เขตเทศบาลตำบลแสนสุข
045-324448


 

 ที่น่าสนใจ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้   ที่น่าสนใจ

 พยากรณ์อากาศประจำวัน

 ราคาน้ำมันวันนี้