ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลน้ำโสม
การประกอบอาชีพ
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
เกี่ยวกับเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
เอกสารของเทศบาล
  

นายกเทศมนตรี - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  นายกเทศมนตรีนายกานต์ศักดิ์   พรมสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโสม

       สารจากนายก กระผมและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโสมทุกท่านมีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะพัฒนาคนและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในทุกๆด้านไปพร้อมกัน ภายใต้นโยบายที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒา อาทิ การปรับปรุงสาธารณูปโภค การปรับเปลี่ยนซ่อมแซมถนนหนทาง การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และอีกหลายๆโครงการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชน   กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโสม ต้องขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลน้ำโสมทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นอย่างดีโดยตลอด และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำโสมสืบต่อไป

ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ปฏิทินกิจกรรม ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวเด่น / สาระน่ารู้/ พ.ร.บ.

กำลังเรียกข้อมูล

 Web ลิ้งหน่วยงานอื่นที่น่าสนใจ

 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ประจำปี 2554

   เทศบาลตำบลน้ำโสมได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กประจำปีงบประมาณ  2554  ในวันที่  29  กันยายน  2554  เพื่อให้ความรู้แก่หญิงที่ตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 

 มอบผ้าห่มกันหนาวประจำปี 2554

   เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2554  นายอำเภอน้ำโสม  นายเมฑา  ศิริรำไพวงษ์  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในปี  2554

 หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ตัวแสดง RSS

กำลังเรียกข้อมูล

 Web Part สำหรับ XML

โครงการประจำปี  2554 - ใช้สำหรับข้อความ ตาราง และรูปที่จัดรูปแบบ  โครงการประจำปี 2554

 

 งานวันเทศบาลประจำปี 2554

             คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลน้ำโสม และพี่น้องชาวตำบลน้ำโสม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สืบสานวัฒนธรรม บายศรีสู่ขวัญ ในวันเทศบาลประจำปี 2554

 

  โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคเอดส์

   เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2554  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโสมได้จัดโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงป้องกันโรคเอดส์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน              

โครงการอบรมผู้ประกอบการอาหารสะอาด  รสชาติอร่อย

 เทศบาลตำบลน้ำโสม  โดยการนำของ  นายกกานต์ศักดิ์  พรมสวัสดิ์  ได้พาพ่อค้า  แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำโสมไปศึกษาดูงานโครงการอบรผู้ประกอบการอาหารสะอาด  รศชาติอร่อย 

โครงการอำเภอน้ำโสม....ยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นายเมฑา ศิริรำไพวงษ์ ได้ให้เกียรเป็นประธารเปิดงาน โครงการอำเภอน้ำโสม...ยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล  ปฏิทินกิจกรรมของเทศบาล

การออกปฏิบัติหน้าที่โครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านโคกน้อย ม. 8 วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. 2544 ณ ศาลาอเนกประสงค์ 18/1/2554 13:00
การออกปฏิบัติบัติหน้าที่โครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านโนนสมบรูณ์ ม.9 วันอังคาร ที่ 1 ก.พ. 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์18/1/2554 13:00
การออกปฏิบัติหน้าที่โครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านโนนสมบรูณ์ ม. 13 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.พ. 2554 18/1/2554 13:00
การออกปฏิบัติบัติหน้าที่โครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านโนนบก ม.14 วันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์18/1/2554 13:00
การออกปฏิบัติหน้าทีโครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านโนนภูทอง ม. 15 วันจันทร์ ที่ 7 ก.พ.2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์18/1/2554 13:00
การออกปฏิบัติหน้าทีโครงการให้บริการประชาชน ประจำปี 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
บ้านน้ำทรง ม.6 วันอังคาร ที่ 8 ก.พ. 2554 ณ ศาลาอเนกประสงค์18/1/2554 13:00
โครงการสนันสนุนเบี้ยยังผู้สูงอายุและผู้พิกการ ประจำปีงบประมาณ 2554ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
ณ ศาลาอเนกประสงค์ทั้ง  12  หมู่บ้าน18/1/2554 12:00
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 41210