ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลเมืองเบตง
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
Webboard
  
เทศบาลเมืองเบตง > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (ASEAN Camp) ณ หอประชุม โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน"  

ข่าวประชาสัมพันธ์: โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (ASEAN Camp) ณ หอประชุม โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน"

หัวข้อข่าว

โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" จัดโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (ASEAN Camp) ณ หอประชุม โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" 

รายละเอียดข่าว

          ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 นายคุณวุฒิ มงคลประจักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ประธานเปิดงานกล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการกิจกรรมค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน (ASEAN Camp) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation หรือ ASEAN)   สู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนสามารถเข้าใจ รับรู้การแลกเปลี่ยนและร่วมมือทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี นโยบายต่าง ๆ  พร้อมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรรู้จักประชาคมอาเซียนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถพัฒนาและปรับตัวเองสู่สังคมอาเซียนได้
      ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอเบตง จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ 1.โรงเรียนเบตง"วีระราษฏร์ประสาน" ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการฯ นี้ 2.โรงเรียนธีระวิทยา 3.โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ 4.โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 5.โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 6.โรงเรียนคอรียะห์วิทยามูลนิธิ 7.โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 8.โรงเรียนวชิรศึกษา 9.โรงเรียนบ้านนาข่อย และ 10.โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์"
 
 
ประมวลภาพพิธีเปิด


รูปภาพ

 

ชื่อเทศบาล

เทศบาลเมืองเบตง 

หมดอายุ

 

ผู้ชมเป้าหมาย

ไม่เป็นเป้าหมาย
สิ่งที่แนบ
สร้าง เมื่อ 24/11/2553 13:46  โดย NMT\yal-muangbetong 
ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 25/11/2553 13:54  โดย NMT\yal-muangbetong