ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลเมืองเบตง
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
Webboard
  

ป่าบาลา-ฮาลา 

 

 

" เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันเขียวขจี ที่สรรสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่าดิบชื้น

ในอนาเขตที่กว้างขวาง และรวมไว้ซึ่งความแตกต่างของทุกๆ สรรพสิ่ง ที่แฝงอยู่ในร่มไม้ใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์

อันเป็นแหล่งสำคัญซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากในประเทศไทย "

 

ป่าบาลา-ฮาลา

 

Bala - Hala Forest
 

ป่าบาลา-ฮาลา เป็นผืนป่าดงดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหลากหลายในเชิงนิเวศน์จอกจากนี้ป่าบาลา-ฮาลา มีความสำคัญในฐานะเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมอันยิ่งใหญ่ของโลก ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ 3 สาย คือแม่น้ำสายบุรี แม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำโก-ลก หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ป่าบาลามีพื้นที่ครอบคลุมพ้นที่อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ส่วนป่าฮาลามีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์อันหลากหลายเหล่านั้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า สวนป่าพระนามาภิไธยภาคใต้พื้นที่ส่วนที่ 2 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสิ่งมีชีวิตในป่าผืนนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   BALA-HALA FOREST IS FERTILE JUNGLE AND THERE ARE A LOT OF THINGS ON THE ECOLOGY MOREOVER BALA-HALA JUNGLE IS THE IMPORTANT PLACE THAT JOINS THE GREAT HEREDITIES OF THE WORLD AS WELL AS IT IS STILL AN ORIGIN OF THREE IMPORTANT RIVERS THEY ARE SAIBUREE RIVER, PATTANE RIVER AND KO-LOK RIVER HELPING PEOPLE LIFES OF 3 SOUTHERN BORDER BALA JUNGLE HAS THE BOUNDARY COVERING LANDS OF WAENG DISTRICT AND SUKIRING DISTRICT, NARATHIWAT PROVINCE AND HALA JUNGLE HAS THE POUNDARY ;ANDS OF BETONG DISTRICT, YALA PROVINCE AND JANAE DISTRICT, NARATHIWAT PORVINCE

                   IN THE PRESENT HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT TELLS TO CONSERVE PLANT AND ANIMAL BREEDS UNDER THE WILD ANIMAL AND NATURE CONSERVATION PROJECT SOUTHERN ROYAL SIGNATURE FOREST GARDEN IN THE SECOND AREA TO BE A PLACE FOR STUDYING LIVES IN THE JUNGLE