ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
 
เริ่มค้นหา
 
เทศบาลเมืองเบตง
สถานที่ท่องที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
โรงแรม / ที่พัก
ร้านอาหารแนะนำ
บริษัทนำเที่ยว
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ติดต่อเทศบาล
Webboard
  

อุโมงค์ปิยะมิตร 

 

" จากอดีตที่เคยเป็นฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา

สู่ปัจจุบันซึ่งมีแต่ร่องรอย...ประวัติศาสตร์ อันเป็นเสมือนหลักฐานสำคัญของชาติ

ร่องรอยเหล่านี้มีอยู่ให้ท่านสัมผัสที่นี่"

อุโมงค์ปิยะมิตร

Piyamitr Tunnel

          อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นฝีมือของกลุ่มขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา เมื่อปี พ.ศ.2519 มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อหลบภัยทางอากาศ และสะสมเสบียง ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบ ภายในอุโมงค์มีความกว้างพอคนเดินได้มีความยาวของอุโมงค์ ประมาณ 1 กิโลเมตร ในอดีตมีททางเข้า-ออก 9 ทาง แต่ปัจจุบันเหลือ 6 ทาง โดยปัจจุบันยังคงมีกลิ่นอาย และร่องรอยของการดำรงชีวิตที่หลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่มีเตียงดินเหนียว ก่อติดกับผนังถ้ำ อุปกรณ์ในการสู้รบ อุปกรณ์ในการเดินป่า ห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน ภายนอกอุโมงค์ยังมีลานสำหรับฝึกกำลังพล และปัจจะบันยังมีอาคารจัดนิทรรสกาลวิถีการดำเนินชีวิตภายในป่าอันน่าตื่นใจ

          PIYAMITR WAS MADE BY A GROUP OF MALAYA COMMUNIST CHINESE TERRORISM 1976 THERE WAS AN OBJECTION IN CONSTRUCTING TO BEA BASE FOR TAKING REFUSE ON AIR AND COLLECTING FOOD ON A HILL SURROUNDED WITH A DENSE JUNGLE INSIDE THE TUNNEL THERE WILL BE A WIDTH FOR PEOPLE WALKING WITH 1 KILOMETRE LENGTH OF THE TUNNEL IN THE PAST THERE WOULD BE 9 EXITS BUT IN THE PRESENT THERE ARE ONLY 6 EXITS LEFT AND THERE IS STILL CLUES AND TRACES OF LIFE LIVING EXISTING ALTHOUGH THEY WERE BEDROOMS WITH BED MADE OF CLAY STICKED WITH CAVE WALLS, EQUIPMENTS FOR FIGHTING, TRAVELLING, A GENERAL HEAD QUUARTER CONTAINING 200 PERSONS AND OUTSIDE THE TUNNEL THERE WILL BE A SPACE AREA FOR TRAINING IN FIGHTING AND PRESENTLY THERE WILL BE AN EXHIBITION OF THE LIFE LIVING INSIDE THE JUNGLE INTERESTINGLY