เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
  
เริ่มค้นหา
เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา > ข่าว กิจกรรม > วันเด็กประจำปี2556  

วันเด็กประจำปี2556

เอกสาร
ข่าว กิจกรรม
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
พันธกิจเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ2553
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงาน
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
อื่นๆ
กระดานสนทนา
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม
วันเด็กประจำปี2556
ดร.พีระพันธ์  พาลุสุข  สส.ยโสธร  ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่  12  มกราคม  2556 

รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อ 15/1/2556 8:47  โดย NMT\yst-kutchum