เทศบาลเมืองยโสธร
โครงการเด่นของเทศบาล
ประวัติเทศบาล
กระดานสนทนา
ติดต่อเทศบาล
  
เริ่มค้นหา
 

การอภิปราย
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลเมืองยโสธร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศและนโยบาย
ภารกิจเทศบาล
พันธกิจเทศบาล
งบประมาณ ปี 53
แผนพัฒนาเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ข้อมูลด้านการเงินการคลัง
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลด้านอื่นๆ
หน่วยงานภายใน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองคลัง
กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเทศบาล
ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวย่อตัวกรอง
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น(เมืองคู่แฝด)
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟไทย-ญี่ปุ่น(เมืองคู่แฝด)
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธรต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา ท่านรองนายกฯวิชัย เตชโสทร,ท่านรองประธานสภาฯหิรัญ สัตตนันท์ และ ท่านสท.สุภาภรณ์ ศรีสายเชื้อ ได้เข้าร่วมต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
"วิมานพญาแถน" ลำน้ำทวน พลังรัก ศรัทธา คนเมืองบั้งไฟ
นายเกรียงไกร  พันธ์สายเชื้อ นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน (อนน บุญศรี) ถึงโครงการพัฒนาลำน้ำทวน   ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ติดถนนแจ้งสนิท  
เมืองไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2552
นายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมและการนำเสนอผลงานเด่นตามนโยบายเมืองไทยเข้มแข็ง
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือ 2552
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงและงานประเพณีแข่งขันเรือสั้นและเรือยาว ประจำปี ๒๕๕๒ ครั้งที่๑/๒๕๕๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง  ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

•จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก รหัส สน.ศท.อนุบาล8 จำนวน 1 หลังณ.โรงเรียน ท.3
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร
สอบราคาซื้อวัสดุ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสหพัฒนา ซอย 4 (มารีพิทักษ์)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยฟาร์มโค
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายที่จอดรถหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล

ข่าวสารจาก ส.ท.ท. - แสดงตัวดึงข้อมูล RSS  ข่าวสารจาก ส.ท.ท.

กำลังเรียกข้อมูลนายเกรียงไกร พันธ์สายเชื้อ

นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร 

ข้อมูลเผยแผ่ - ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมโยงบนเว็บเพจของคุณที่สามารถถูกจัดกลุ่มและลักษณะ และสามารถจัดระเบียบโดยการลากแล้วปล่อยได้  ข้อมูลเผยแผ่